Naam
Verbeter de paraatheid, responsiviteit, het leren, de zelforganisatie en innovatie van gemeenschappen
CM functional group
Srategic adaptiveness

Verbeter de , responsiviteit, het leren, de zelforganisatie en van gemeenschappen, incl.:

a. Update regelmatig richtlijnen of procedures over de manier waarop burgers zichzelf uitrusten voor noodsituaties met extreme gebeurtenissen

b. Stimuleer de implementatie van geavanceerde herstelbehandeling

c. Organiseer educatieve en bewustwordingscampagnes

d. Ontwikkel nieuwe methodes om bewustwording te bevorderen teneinde houdings- en gedragsbarrières te verhelpen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.