Naam
Beantwoord de behoeften van kwetsbare populaties
CM functional group
Recovery

Beantwoord de behoeften van kwetsbare populaties, let in het bijzonder op grote gezinnen, mensen met een handicap en verwanten van slachtoffers

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.