Naam
Ondersteun C3-besluitvorming
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Ondersteun besluitvorming bij de processen van commandovoering, controle en coördinatie, bijv. door het implementeren van analyse en beoordelingsmodellen en -hulpmiddelen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.