Naam
Zorg voor levensmiddelen, water en energie voor de bevolking
CM functional group
Recovery

Zorg voor regelmatige leveringen van voedsel, water en energie voor privégebruik

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.