Naam
Pas normen en wetgeving aan
CM functional group
Recovery

Formuleer en introduceer de benodigde veranderingen in wettelijke normen en overheidsbeslissingen (aanpassingen, wijzigingen of introductie van nieuwe specifieke normen)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.