Naam
Bied communicatie en informatieondersteuning aan C3
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Bied operationele communicatie en informatieondersteuning voor C3 door bepaalde organisaties (bijv. professionele hulpverleners) aan andere belanghebbenden (bijv. lokale autoriteiten, private actoren, vrijwilligers) om bijvoorbeeld de te vergemakkelijken

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.