Naam
Activeer een CCIM-team van verschillende instanties
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Organiseer/activeer een crisiscommunicatie- en informatiemanagementteam van verschillende instanties om mechanismen op te zetten voor het verzamelen, analyseren, produceren en verspreiden van crisisinformatie

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.