Naam
Coördineer en voer onderzoek en opleiding uit
CM functional group
Capability development

Coördineer en zorg voor onderzoek en opleiding, d.w.z.:

a. Organiseer gevaren- en CM-studies en ontwikkel modellering- en simulatiecapaciteit om gegevensstromen, knelpunten, integratie en interoperabiliteitsproblemen te begrijpen

b. Zet gevaren- en CM-discipline op en een onderzoek- en opleidingsnetwerk

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.