Naam
Herstelfuncties

Beslissingen en acties die gericht zijn op het of te verbetering van de middelen van bestaan, gezondheid en de economische, fysieke, sociale, culturele en milieurijkdommen, -systemen en -activiteiten van een door een getroffen gemeenschap of samenleving, waarbij de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling in acht worden genomen, inclusief het opbouwen van een betere basis om het op rampen in de toekomst te voorkomen of te verminderen.

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.