Naam
Houd een register bij van planning en beslissingen
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Houd een register bij van het planningsproces en besluiten om de van crisisoperaties te vergemakkelijken

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.