Naam
Selecteer, organiseer, train en motiveer vrijwilligers
CM functional group
Capability development

Selecteer, organiseer, train en motiveer vrijwilligers; zorg voor toekenning van verantwoordelijkheden onder relevante gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.