Naam
Beheer de zichtbaarheid in media
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Beheer de productie, het gebruik en de verspreiding van visueel materiaal via het internet, sociale netwerken, tv en kranten voor de crisismanagementoperaties, instanties en vrijwilligersorganisaties

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.