Naam
Beveilig netwerken en CI op basis van risicobeoordeling
CM functional group
Protection

Beveilig, voor zover mogelijk, openbare en private netwerken en kritieke infrastructuur (bijv. communicatie, financieel, elektriciteitsnet, water en transportsystemen), op basis van uitkomsten van risicobeoordeling, -beperking en reactievermogen bij incidenten

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.