Naam
Integreer hulpmiddelen voor gegevensverzameling
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Ontwerp en integreer gereedschappen voor gegevensverzameling, incl.:

  a. Zorg voor bijna realtime toevoer van actuele data zodat van dreigingen en betrouwbare voorspellingen mogelijk zijn door de crisismanagers en commandanten tijdens responsoperaties

b. Integreer hulpmiddelen voor gegevensverzameling in gemeenschappelijke architectuur voor data- en informatiemanagementom de te waarborgen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.