Naam
Beoordeel huidige capaciteiten
CM functional group
Capability development

Verzamel en orden de informatie over de huidige crisismanagementcapaciteiten en beoordeel hun adequaatheid tegenover de reeks 's

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.