Naam
Zet protocollen op voor grensoverschrijdende noodsituaties
CM functional group
Capability development

Bereid responsprotocollen voor grensoverschrijdende noodsituaties voor en bereik overeenstemming over het relevante internationale format

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.