Naam
Evacueer en bied een schuilplaats buiten het getroffen gebied.
CM functional group
Response

Voer evacuatieoperaties uit en bied een schuilplaats buiten het getroffen gebied

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.