Naam
Zet eerstehulpverleners in
CM functional group
Response

Leid en beheer de inzet van eerstehulpverleners, incl.:

a. Ondersteun de inspanningen van de hulpverleningsteams bij het beheren van multicausale situaties

b. Voorzie de hulpverleners van een geavanceerde voorspelling van het risicogedrag door middel van realtime , waarbij rekening wordt gehouden met de variabiliteit van de specifieke kenmerken van het gevaar

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.