Naam
Ontwikkel en ondersteun COP
CM functional group
Response

Ontwikkel en ondersteun een gemeenschappelijk operationeel beeld (COP), gebaseerd op gevarenbronnen en -ontwikkeling, geïdentificeerde kwetsbaarheden en potentiële 's

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.