Taxonomieën, in andere systemen ook wel categorieën, tags of metadata genoemd, maken het  gebruik van organisatorische zoekwoorden mogelijk voor het verbinden, relateren en classificeren  van de inhoud van de website. Deze pagina toont enkele taxonomieën die worden gebruikt op de PoS-/GT-website.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.