In dit deel van de website worden  de resultaten van het DRIVER+ systematisch literatuuronderzoek (SLR) opgeslagen. Ze bevattende de publicatie of een verwijzing ernaar, een samenvattingstekst en een reeks tekstitems waarin wordt uitgelegd op welke wijze deze publicatie bijdraagt aan ons begrip van “doelstellingen”, “onderzoeksvragen”, “planning en afwijkingen”, “onderzoeksmethoden”, “metriek & key performance indicators", “plannen voor gegevensverzameling" en “data-analyse".


U kunt de databank doorzoeken op verschillende SLR-criteria of door gebruik te maken van de tekstzoekfunctie om op specifieke termen te zoeken.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.