This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Maak het eenvoudiger om CDM-oplossingen af te stemmen op capaciteitsbehoeften (DRIVER+)

  1. Maak het eenvoudiger om de capaciteitsbehoeften van de beoefenaars en de Gaps uit te drukken.
  2. Maak het eenvoudiger om  deze behoeften te begrijpen door de eigenaars van de oplossingen, zodat ze de innovatieve oplossingen die deze oplossen kunnen ontwikkelen en onder de aandacht brengen.
  3. Maak het eenvoudiger om de innovatieve oplossingen voor de -behoeften en Gaps te ontdekken.
Strategic

Creëer bruikbare inlichtingenop basis van informatie uit verschillende bronnen (IFAFRI)

De om bruikbare inlichtingen te creëren op basis van data en informatie uit verschillende bronnen

Back tracing of contact stations of infected persons (Johanniter Austria)

Within the patient and emergency transport we need to minimize the spread of diseases as best as possible to reduce the risk of our patients and staff. A complete disinfection of the ambulance cars after each transport is not possible, therfore we have to be aware of the risk of contamination.

Strategic

Realtime detectie, bewaking en analyse van dreigingen en gevaren (IFAFRI)

De mogelijkheid om passieve en actieve dreigingen en gevaren op locaties in realtime te detecteren, bewaken en analyseren

Strategic

Adequate technology for communication with the public (STAMINA)

Recent COVID-19 has demonstrated that EU states have so far failed to endorse a solid pandemics/epidemics communication methodology, develop clear guidelines and enforce use of these guidelines in crisis situations. In addition, the communication with the public was also inadequate - on the one hand impeding the use of information provided by the public in crisis manageent and on the other hand causing confusion and even panic among the population at first and leading to erosion of trust in authorities, thus facilitating the rise of rumours, conspiracy theories, civil unrests and even riots. 

Strategic

Het opnemen van informatie uit meerdere en niet-traditionele bronnen (DRIVER+)

Onvoldoende om gevaarlijke gebieden en een situatieoverzicht te rapporteren uit meerdere en niet-traditionele bronnen (bijv. crowdsourcing en sociale media) in responsoperaties.

Strategic

Modellering en visualisatie van de dynamiek van chemische en radiologische bedreigingen (DRIVER+)

Beperkingen in het vermogen om de dynamiek van de chemische en radiologische dreiging in realtime (responsfase) of vóór het voorval (voorbereidingsfase) te modelleren en de verkregen resultaten te visualiseren in een vorm die direct door de incidentcommandant kan worden gebruikt .

Strategic

Training and assessing the level of preparedness (STAMINA)

the individuals and organisations and testing their preparedness level increases the resilience and exposes the shortcomings that need to be handled.

Strategic

Bosbranden: brandgedrag (DRMKC)

De manier begrijpen waarop een brand reageert op de variabelen brandstof, weer en topografie, inclusief variabelen zoals snelheid van verspreiding en intensiteit, kan helpen bij zowel de bestrijding van de reeds ontstoken branden als bij .

 

 

Capabilities and expertise of the observers (INEGMA-E²)

Evaluators need to be aware of the topic that shall be evaluated, knowledge is needed on how to evaluate. 

Examples of topics: CBRN, wildfire, flooding.

If participants don't have knowledge about the observer’s knowledge and capabilities and expertise, they will lose trust.

COLLECTION OF FEEDBACK FROM EXERCISE ORGANIZATION AND CONTROL STAFF (INEGMA-E²)

To find out if the exercise was conducted in an optimal way and if the plan of the exercise was respected.

SOP for the evaluator (INEGMA-E²)

  • SOPs for defining methodology and proces of the evaluation based on its type
  • defining the methodology (literature review, interview, observation, etc.) 
  • should cover all phases of exercise planning/execution
  • model for a final report

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.