Creëer bruikbare inlichtingenop basis van informatie uit verschillende bronnen

Endorsed by
Motivation

De om bruikbare inlichtingen te creëren op basis van data en informatie uit verschillende bronnen

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Hulpverleners willen en die informatie bieden die gebruikt kan worden om effectievere beslissingen te nemen omtrent vele hulpverlenerstaken. De informatie zichtbaar zijn op bestaande platforms, waaronder smartphones, mobiele dataterminals en andere computersystemen. De analyse moet in realtime worden afgerond en worden bijgewerkt wanneer er aanvullende data beschikbaar is.Indien van toepassing moet de informatie worden gedistilleerd en gepresenteerd in grafieken, kaarten, etc. Potentiële oplossingen kunnen bestaan uit sjablonen, checklijsten of andere hulpmiddelen die het mogelijk maken dat de hulpverleners en de commandovoering beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. De resultaten van potentiële oplossingen kunnen ook worden gebruikt voor de planning of risicobeoordeling .

Deze gap houdt verband metde vierdegap, “de mogelijkheid om informatie uit meerdere en niet-traditionele bronnen op te nemen in incidentcommando’s,” die zich richt op de integratie van data. Het kan nodig zijn data te integreren uit meerdere bronnen om bruikbare informatie te creëren, maar dit is niet altijd het geval.Deze SOO richt zich op de analyse van individuele en/of geïntegreerde gegevensbronnen om informatie te creëren die gebruikt kan worden voor een betere planning, besluitvorming en actie.

Rationale & related CM function(s)

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.