Handhaaf interoperabele communicatie met hulpverleners in alle omgevingsomstandigheden.

Endorsed by
Motivation

De mogelijkheid om interoperabele communicatie te handhaven met de hulpverleners in alle omgevingsomstandigheden.

Potential Solutions

De mogelijkheid om te communiceren met hulpverleners in alle omgevingsomstandigheden is cruciaal omdat communicatie een veilige en doelmatige reactie op incidenten mogelijk maakt. Coördinatie van de inspanningen van hulpverleners, commandovoering, noodmanagers, burgerleiders en het publiek hangt af van tijdige, betrouwbare en doelmatige communicatiemiddelen. Tijdens incidentbestrijdingsoperaties, kan de communicatie betrekking hebbe op een aanzienlijk aantal hulpverleners, rechtsgebieden en systemen in een groot geografisch gebied. Tekortkomingen in de communicatiecapaciteit, of infrastructuur kunnen de van de stabiele toestand onder druk zetten of overweldigen; al deze tekortkomingen kunnen nog worden verergerd bij grotere incidenten. De mogelijkheid van de hulpverleners om met elkaar de communiceren heeft een aanzienlijke impact op de operationele efficiëntie en veiligheid. De overdracht of helderheid van berichten kan substantieel worden verminderd wanneer in bepaalde omgevingen wordt gewerkt, met name in gebouwen, tunnels, ondergrondse ruimtes of over lange afstanden.

Ondanks een hoog niveau van publieke en private financiering om de technologie voor interoperabele communicatie te bevorderen, blijft het gebrek daaraan een belangrijke factor die noodhulpoperaties in alle IFAFRI-lidstaten belemmert. Elementen zoals de grootte van het land en de mate van centralisatie van responsfuncties hebben invloed op dit vermogen. Een alomvattende, betaalbare is echter nog niet beschikbaar.

Veel hulpverleners maken momenteel gebruik van push-to-talk land mobile radio (LMR) apparaten, waarvan vele alleen in staat zijn om spraakcommunicatie op specifieke frequenties uit te zenden en te ontvangen. In de handel verkrijgbare smartphones bieden extra toegang tot video en data. De meeste zijn echter niet robuust genoeg om bestand te zijn tegen een ruwe omgeving op de plaats van het incident. Daarnaast worden bestaande netwerken overweldigd door het volume van het berichtenverkeer en belemmeren incidentoperaties vaak het vermogen om op een begrijpelijke manier te communiceren. Hulpverleners rapporteren de aan apparaten die duidelijke, succesvolle en veilige tweerichtingscommunicatie mogelijk maken en die gegeg-vens verschaffen die nodig zijn voor het situationeel bewustzijn en het uitvoeren van incidentoperaties.

Om deze capability gap te dichten kan een systeem van apparaten, netwerksoftware en infrastructuurapparatuur nodig zijn dat interoperabele communicatie mogelijk maakt tijdens incidentbestrijdingsoperaties.

Rationale & related CM function(s)

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.