Gebruik van virtual reality om de paraatheid voor grootschalige evacuatie te vergroten

Endorsed by
Motivation

Tekortkomingen in het gebruik van virtual reality om de van eerstehulpverleners bij een grootschalige evacuatie te vergroten, als ondersteuning voor en .

Potential Solutions

Het vermogenom onverwachte situaties aan te kunnen is cruciaal in managementtraining.Omdat praktijkoefeningen kostbaar en tijdrovend zijn, isde onderdompelende ervaring met oplossingen zoals augmented reality, virtual reality belangrijk maar ook uitdagend.

Het modelleren van een reële omgeving die gemakkelijk herkenbaar is voor gebruikers is noodzakelijk om dergelijke oplossingen te ondersteunen, en voor grotere crisisscenario's moeten dergelijke systemen ruimte bieden aan een groot aantal spelers van verschillende instanties. Daarnaast is de betaalbaarheid een probleem dat beperkt kan worden door het her-gebruiken van bestaande faciliteiten.

Referenties in de literatuur: de aan meer realistische oefeningen en hetpotentieel van virtual reality en simulatie wordt algemeen erkendin de literatuur.

Rationale & related CM function(s)

De ontwikkeling en uitvoering van opleidingen voor alle risico’s moet grootschalige evacuatietrainingen omvatten voor nationale, regionale en lokale overheden en zo bijdragen aan hun capaciteit op het gebied van crisismanagement.
Er worden oefeningen van voldoende intensiteit uitgevoerd om het crisismanagementsysteem uit te dagen.
Gevarenspecifieke simulaties en computer- en simulatieondersteunde oefeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van virtual reality, dragen bij tot het bereiken van een adequate capaciteit voor het uitvoeren van een grootschalige evacuatie.
Virtual reality zal de capaciteit vergroten om de implicaties van alternatieve crisismanagementfasen te onderzoeken, die worden geïdentificeerd via een rigoureuze vooruitziende blik, bijv. door grootschalige evacuatie, door het uitvoeren van oefeningen en simulaties.
Voor minder waarschijnlijk, maar plausibel scenario’ voor crisisbeheer, dat door een rigoureuze prognose wordt vastgesteld, bijv. een grootschalige evacuatie, moet men mogelijke acties ontwikkelen en de respectievelijke benodigde middelen inschatten. Zowel de schattingen als de bewustwording kunnen worden verbeterd door de implementatie van virtual reality.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.