Inzicht in de CM-capaciteiten van de deelnemende organisaties

Endorsed by
Motivation

Gebrek aan onderlinge kennis of afstemming van operationele behoeften en procedures tussen verschillende organisaties die reageren op hetzelfde crisisscenario.

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Een voorbereidende kennis en inzicht in de mogelijkheden en capaciteiten van de organisaties die betrokken zijn bij zijn noodzakelijk voor crisismanagers, inclusief informatie over activa, taken, doelstellingen, beperkingen, budget, logistiek en competenties. De uitdagingen liggen in het vinden van een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van capaciteiten, evenals het vinden van processen voor het actueel houden van capaciteitencatalogi en het delen van deze informatie tussen organisaties (vertrouwelijkheidsproblemen).

OCHA heeft verschillende systemen ontwikkeld waarmee organisaties aan kunnen geven welke capaciteit ze in welke gebieden hebben ingezet (Who-What-Where directories; 3W OCHA). Dergelijke systemen worden de-facto normen zodra ze een kritieke massa bereiken. Er bestaan al certificeringen in specifieke domeinen: INSARAG (Search and Rescue), EMT13 (veldhospitalen), etc.

Rationale & related CM function(s)

Bij responsoperaties hebben de deelnemende organisaties baat bij een gecoördineerde taak- en middelenbeheer, bijv. bij het definiëren, prioriteren en toekennen van taken, het uitwisselen van informatie, het bundelen en delen van middelen.
Sjablonen voor de uitwisseling van informatie tussen de deelnemende organisaties moeten betrekking hebben op hun capaciteiten en procedures.
Bij het opzetten van grensoverschrijdende coördinatie moeten de deelnemende organisaties informatie uitwisselen over hun capaciteiten en procedures.
De opleidingsnormen, cursussen en oefeningen moeten de uitwisseling van informatie over de capaciteiten en procedures van de deelnemende organisaties omvatten.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.