Openbare waarschuwing met feedback

Endorsed by
Motivation

Gebrek aan een doelmatig openbaar waarschuwingssysteem dat kan verifiëren of de informatie de ontvanger heeft bereikt.

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Vroegtijdige waarschuwing is van cruciaal belang wanneer het gaat om het minimaliseren van het aantal slachtoffers en het beperken van de gevolgen van de (voorkomen van kettingreacties). De verbetering van de voorspellingsmogelijkheden (informatie voor vroegtijdige waarschuwing moet begrijpelijker zijn voor hulpverleners en/of het publiek) en de verbetering van de verspreiding van waarschuwingen voor rampen, met name om kwetsbare groepen te bereiken, zijn in dit verband twee belangrijke aspecten. Het gebruik van sociale media om de reactie van de bevolking op een waarschuwing te volgen, en tot op zekere hoogte de ontvangst van de informatie te controleren door gebruik te maken van gevoelsanalyse of “reality mining” kan nuttige informatie opleveren over de houding van mensen.

Referenties in de literatuur: er zijn gaps in de literatuur over systemen voor vroegtijdige waarschuwing en de mogelijkheid om kwetsbare groepen te waarschuwen, maar er werd niets gevonden over de verificatie van de ontvangst van het bericht bij het doelpubliek.

Rationale & related CM function(s)

Er moeten verschillende communicatiekanalen en media worden gebruikt om kwetsbare groepen van de bevolking te bereiken en de reacties te volgen.
Effectief communicatiebeleid, -plannen en -procedures zullen de deelnemende organisaties ondersteunen, bijv. door de communicatie- en informatiemanagementverantwoordelijkheden en -bevoegdheden van elke actor te definiëren, de doelgroep te verduidelijken, implementatiepakketten te ontwikkelen (publiek, informatie, kanalen, instrumenten, tijdsbestek), toezicht te houden en institutionele en publieke feedback te verkrijgen.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.