Medische hulp verlenen aan slachtoffers

Endorsed by
Motivation

Barrières voor het verlenen van medische hulp aan slachtoffers door hen naar een veilige plek te transporteren of door medische nooddiensten ter plaatse te brengen (wanneer de medische zorg niet door brandweereenheden wordt verleend) - met name bij bosbranden.

Potential Solutions

Er zijn verschillende doctrines en verschillende organisaties van demedische nooddiensten in verschillende landen wat betreft de verantwoordelijkheden (brandbestrijding en EMS worden in sommige landen door dezelfdeorganisatie verzorgdin andere door verschillende organisaties ) en de toegankelijkheid van heet crisisgebied ("rode zone").

De snelle kinetiekvan bosbranden waar situaties zich snel evolueren kan de medische nooddiensten in gevaar brengen, terwijl ernstig verbrande slachtoffers dringende medische hulp nodig hebben.

Referenties in de literatuur: de literatuur biedt elementen in termen van geolocatie van eerstehulpverleners op een crisislocatie, maar niets specifieks voor bosbranden.

Rationale & related CM function(s)

Zoek- en reddingsoperaties coördineren activiteiten om vermiste personen te vinden, slachtoffers te redden en het eerste hulp te bieden.
De eerste behandeling ter plaatse wordt uitgevoerd door personeel van de medische nooddiensten (EMS) dat ter plaatse wordt gebracht.
Off-site behandeling wordt gegeven wanneer slachtoffers worden getransporteerd naar een ingezet veldhospitaal of een gewoon ziekenhuis.
Er moet worden gezorgd voor vervoer van personeel, medicijnen en medisch materiaal van de ambulancedienst naar en binnen het getroffen gebied.
Er is een betere coördinatie nodig tussen het personeel van de brandweer en de medische nooddiensten (EMS), die deelnemen aan zoek- en reddingsoperaties en andere responsoperaties.
Er moet een veiligere en meer beveiligde omgeving worden opgezet voor het personeel van de medische nooddiensten (EMS)

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.