Maak het eenvoudiger om CDM-oplossingen af te stemmen op capaciteitsbehoeften

Endorsed by
Motivation
  1. Maak het eenvoudiger om de capaciteitsbehoeften van de beoefenaars en de Gaps uit te drukken.
  2. Maak het eenvoudiger om  deze behoeften te begrijpen door de eigenaars van de oplossingen, zodat ze de innovatieve oplossingen die deze oplossen kunnen ontwikkelen en onder de aandacht brengen.
  3. Maak het eenvoudiger om de innovatieve oplossingen voor de -behoeften en Gaps te ontdekken.
Potential Solutions

De hulpverleners en andere belanghebbenden bij het - en rampenbeheer ( ) hebben als doel de bevolking, hun eigendommen en de infrastructuurte beschermen tegen een toenemend aantal dreigingen. Hun budget en middelen zijn beperkt en moeten zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Oplossingen, die vermoedelijk aan deze behoeften voldoen, zijn er in overvloed en er worden elke dag nieuwe ontwikkeld. Maar het is (te) moeilijk om te achterhalen of een oplossing echt werkt zoals wordt beweerd, een antwoord biedt op de behoeften van de gebruiker en een tastbaar voordeel voor hem oplevert.

Rationale & related CM function(s)

Vereenvoudigt de ontdekking van oplossingen die voldoen aan de daadwerkelijke behoeften van belanghebbenden - inclusief diegene die nog worden ontwikkeld.
Vereenvoudigt de presentatie en communicatie van de behoeften van de belanghebbenden op het gebied van crisis- en rampenbeheer-.
Vereenvoudigt de publicatie van informatie over innovatieve CM-oplossingen in alle fasen van de ontwikkeling, van het idee tot de gevalideerde operationele software
Vereenvoudigt het vertalen van de beschrijvingen van oplossingen en Gaps naar de talen van de belanghebbenden. Op deze wijze kunnen de belanghebbenden die niet vloeiend zijn in het Engels toch de oplossingen ontdekken.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.