Resource management tijdens langedurige responsoperaties

Endorsed by
Motivation

Tekorten in termen van resource management (personeel, hardware, etc.) tijdens de langdurigeresponsoperatiesvan meerdere belanghebbenden.

Potential Solutions

Groot-schalige incidentrespons vereist een gecoördineerde inspanning van meerdere instanties en jurisdicties om in realtime de beschikbaarheid, locatie en status van een hulpbron te kennen en te anticiperen op tijdschema's voor de levering. Instanties vertrouwen op verschillende technieken en instrumenten om het hun middelen te volgen, dus zelfs wanneer duidelijk is wat één instantie beschikbaar heeft, is het niet mogelijk een holistisch beeld te krijgen voor het incidentcommando. Er is een beperkte om de status van de aanvraag voor middelen te bepalen, de geschatte aankomsttijd of de geschatte locatie van de bestemming.Het veld voor gegevensintegratie is uitgewerkt (beschikbare producten die gegevens van verschillende besturingssystemen, databankformaten en programmeertalen integreren), maar wordt niet toegepast op de integratie van databanken voor middelen voor de openbare veiligheid.

Referenties in de literatuur: deze gap wordt uitgebreid geïdentificeerd en besproken in de literatuur over crisisbeheersing.

Rationale & related CM function(s)

Deel de informatie over het beschikbare en het gebruikte materiaal en hulpbronnen over verschillende instanties

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.