Adequate COP-omgeving

Endorsed by
Motivation

Gebrek aan een “Common Operational Picture” omgeving om gegevensbronnen en berekeningsresultaten uit verschillende modellen te integreren die cruciaal zijn voor  het besluitvormingsproces vanuit het gezichtspunt van de incidentcommandant.

Potential Solutions
Following solutions could be addressing this gap.

Een Common Operational Picture (COP) is een speciaal type situatiebeoordeling dat wordt ondersteund door een commando- en besturingssysteem dat wordt “opgezet en onderhouden door informatie over incidenten te verzamelen, te vergelijken, te synthetiseren en te verspreidne onder alle betrokken partijen.” (21).

De grootste uitdagingen liggen in de hoeveelheid data en dus de selectie van de meest relevante data voor de op incidenten; en het formaat van de data (ongelijke dataverzameling, -integratie en -analyse). De informatie moet worden aangepast aan de exacte behoeften en discipline-specifieke vereisten om tegemoet te komen aan de verscheidenheid van gebruikers. Realtime is cruciaal.

De doelstellingen van een COP zijn uiteindelijk het vergroten van het situationeel bewustzijn en het ondersteunen van realtime respons besluitvorming.


Referenties in de literatuur: Deze gap wordt vrij goed in kaart gebracht door de meeste onderzoeken omtrent capability gaps voor crisibeheer. Ze hebben de neiging de nadruk te leggen op het beheer van grote hoeveelheden data en de mogelijkheid om data met verschillende formaten samen te voegen.

Rationale & related CM function(s)

Er bestaan modellen om de dynamiek van chemische en radiologische dreigingen te beoordelen, maar deze bieden resultaten in verschillende formaten (kwalitatieve beschrijvingen, data in tabelvorm, geospatiale data, etc.) Dit maakt het moeilijk om ze effectief te gebruiken in een geïntegreerd COP-systeem.
De dataverzameling en -integratie in de COP is nog steeds onvoldoende. Het is bijvoorbeeld moeilijk om dit te doen terwijl de modules van het EU-mechanisme voor civiele bescherming worden ingezet.
Een universeel hulpmiddel dat de resultaten van verschillende modellen integreert, waardoor een vergelijking in realtime mogelijk wordt, in een unieke omgeving, wordt als noodzakelijk beschouwd, bijvoorbeeld ter ondersteuning van EUCPM. De output van een dergelijk hulpmiddel moet snel en gemakkelijk te interpreteren zijn door de incidentcommandant (visualisatie).

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.