This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Maak het eenvoudiger om CDM-oplossingen af te stemmen op capaciteitsbehoeften (DRIVER+)

  1. Maak het eenvoudiger om de capaciteitsbehoeften van de beoefenaars en de Gaps uit te drukken.
  2. Maak het eenvoudiger om  deze behoeften te begrijpen door de eigenaars van de oplossingen, zodat ze de innovatieve oplossingen die deze oplossen kunnen ontwikkelen en onder de aandacht brengen.
  3. Maak het eenvoudiger om de innovatieve oplossingen voor de -behoeften en Gaps te ontdekken.
Strategic

Creëer bruikbare inlichtingenop basis van informatie uit verschillende bronnen (IFAFRI)

De om bruikbare inlichtingen te creëren op basis van data en informatie uit verschillende bronnen

Strategic

Resource management tijdens langedurige responsoperaties (DRIVER+)

Tekorten in termen van resource management (personeel, hardware, etc.) tijdens de langdurigeresponsoperatiesvan meerdere belanghebbenden.

Strategic

Het opnemen van informatie uit meerdere bronnen in de incidentcommando-operaties. (IFAFRI)

De mogelijkheid om informatie op te nemen uit meerdere en niet-traditionele bronnen in de incidentcommando-operaties

Strategic

Voer operaties uit op afstand zonder de hulpverleners in gevaar te brengen (IFAFRI)

De mogelijkheid om ter plaatse operaties uit te voeren zonder de hulpverleners in gevaar te brengen

Strategic

Medische hulp verlenen aan slachtoffers (DRIVER+)

Barrières voor het verlenen van medische hulp aan slachtoffers door hen naar een veilige plek te transporteren of door medische nooddiensten ter plaatse te brengen (wanneer de medische zorg niet door brandweereenheden wordt verleend) - met name bij bosbranden.

Strategic

Hulpbronnenplanning voor grootschalige en langdurige crises (DRIVER+)

Beperkingen in de planning van de middelen (gekwalificeerd personeel en uitrusting) voor de op grootschalige en langdurige crisissituaties

Strategic

Adequate collaboration guidelines and methodology (STAMINA)

management is a collective effort encompassing various organisations that need to work seamlessly together across domain and administrative borders.

Strategic

Forest fires: Damage and Loss Assessment (DRMKC)

Damages and losses produced by wildfires depend on fire regimes and ecosystems’ vulnerability to fire. Fire severity is one of the main factors affecting damages and losses.

Strategic

Bosbranden: brandecologie (DRMKC)

Begrijpen van de kwetsbaarheid van het ecosysteem en het potentieel om zich aan te passen aan dergelijke veranderingen kan helpen bij de ontwikkeling van proactieve strategieën voor en regeneratie na de brand.

 

Strategic

Forest fires: Technological Tools (DRMKC)

The increase in extent and intensity of wildfires creates more challenges for managing fire risk and firefighting. Technological tools can play a key role through enhancing the information flow and supporting the decision support systems used by fire commanders to take adequate emergency decisions (evacuation or confinement) and coordinate the action of first responders.

Strategic

Gebruik van virtual reality om de paraatheid voor grootschalige evacuatie te vergroten (DRIVER+)

Tekortkomingen in het gebruik van virtual reality om de van eerstehulpverleners bij een grootschalige evacuatie te vergroten, als ondersteuning voor en .

eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798