This page allows you to view existing gaps and to find out which solutions could be addressing them. If you can't find the gap that you are looking for, you can define a new one: Add CM Gap.

PDF export

Strategic

Maak het eenvoudiger om CDM-oplossingen af te stemmen op capaciteitsbehoeften (DRIVER+)

  1. Maak het eenvoudiger om de capaciteitsbehoeften van de beoefenaars en de Gaps uit te drukken.
  2. Maak het eenvoudiger om  deze behoeften te begrijpen door de eigenaars van de oplossingen, zodat ze de innovatieve oplossingen die deze oplossen kunnen ontwikkelen en onder de aandacht brengen.
  3. Maak het eenvoudiger om de innovatieve oplossingen voor de -behoeften en Gaps te ontdekken.
Strategic

Cross-agency decision support tools (STAMINA)

management in the recent COVID-19 pandemics has been impeded by lack of coherence between decision making in different agencies and at different levels.

Strategic

Bosbranden: ruimtelijke en temporele patronen van branden (DRMKC)

De beheersmaatregelen en de inzet van middelen om branden af te schrikken zijn gebaseerd op de plaatsen de wijze waarop branden zich voordoen. Begrijpen wat een gebied bijzonder brandgevoeldig maakt of niet, is niet alleen belangrijk voor het behoud van de waarden en hulpbronnen, maar ook om te voorkomen dat toekomstige managementacties, met name in gebieden waar branden zich opstapelen, niet leiden tot een grotere kwetsbaarheid voor bosbranden.

 

Strategic

Resource management tijdens langedurige responsoperaties (DRIVER+)

Tekorten in termen van resource management (personeel, hardware, etc.) tijdens de langdurigeresponsoperatiesvan meerdere belanghebbenden.

Strategic

Bewaak de fysiologische kenmerken van noodhulpverleners (IFAFRI)

De mogelijkheid om de fysiologische kenmerken van noodhulpverleners te controleren

Strategic

Realtime data- en informatiesamenvoeging ter ondersteuning van de besluitvorming van de incidentcommandant (DRIVER+)

Beperkingen in de om verschillende gegevensbronnen en modellen in realtime samen te voegen en te synthetiseren (historische gebeurtenissen, verspreidingsmodellen, tactische situatie, kritieke activa in kaart brengen, etc.) ter ondersteuning van de besluitvorming van de incidentcommandant.

Strategic

Adequate communication technology for crisis management (STAMINA)

Recent COVID-19 has demonstrated that EU states have so far failed to endorse a solid pandemics/epidemics communication methodology, develop clear guidelines and enforce use of these guidelines in crisis situations.

As a result, the communication was often haphazard, with different organizations and authorities occasionally disagreeing in their assessments of the situation and recommendations. 

 

Strategic

Contact tracing and backtracing (STAMINA)

Contact tracing (also known as partner notification) is a primary means of controlling infectious diseases such as tuberculosis (TB), human immunodeficiency virus (HIV), and sexually transmitted diseases (STDs). Contact tracing has also played an important role in controlling the COVID-19 spread. Backtracing is similar to contact tracing, but concentrates on tracing back the movements of infected persons. Similar functionality may be required in other types of , e.g. 

Strategic

Evaluatie van kruiselingse kwetsbaarheden (DRIVER+)

Beperkingen in de van kruiselingse kwetsbaarheden (mensen, eigendom, omgeving) om de prioritering van taken en de besluitvorming te optimaliseren.

Strategic

Snelle identificatie van gevaarlijke stoffen en verontreinigingen (IFAFRI)

De mogelijkheidom snel gevaarlijke stoffen en verontreinigingen te identificeren

Strategic

Medische hulp verlenen aan slachtoffers (DRIVER+)

Barrières voor het verlenen van medische hulp aan slachtoffers door hen naar een veilige plek te transporteren of door medische nooddiensten ter plaatse te brengen (wanneer de medische zorg niet door brandweereenheden wordt verleend) - met name bij bosbranden.

Strategic

Hulpbronnenplanning voor grootschalige en langdurige crises (DRIVER+)

Beperkingen in de planning van de middelen (gekwalificeerd personeel en uitrusting) voor de op grootschalige en langdurige crisissituaties

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.