As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
EuroSIM flyer eerste pagina

EuroSIM

EuroSIM is een door het European Space Agency (ESA) gefinancierd instrument voor informatiemanagement / situationeel bewustzijn, compleet met intrinsiek en langdurige gebruik/verfijning door de 2 vooraanstaande NAVO-militairen - modellerings- en simulatiealgoritmen met ingebouwde betaalbaarheid van de dienst

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.