As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
AIR Worldwide

De levens- en gezondheidsmodellen van AIR

AIR-modellen helpen te anticiperen op de drijvende krachten achter het sterfte- en morbiditeitsrisico om een optimaal risicomanagement, risico-overdracht en risicobeperkende beslissingen te vergemakkelijken die aansluiten bij hun strategische doelen.
ScenarioExecution_INPRERScenarioBuildingTool

Scenario Building Tool

Een dynamisch hulpmiddel met betrekking tot de simulatie van meerdere gevarenscenario's voor het trainen van beschermingsactoren
Waterniveaus waarbij drempelwaarden worden overschreden

Emergency Mapping Tool (EMT)

Gemakkelijk te gebruiken CM-oplossing voor het delen en visualiseren van crisismanagementinformatie. Faciliteert communicatie, zelfs in meertalige ad-hoc omstandigheden over meerdere organisaties.
GLEAMviz-logo

GLEAMviz-simulator

Een realistische simulator van de verspreiding van besmettelijke ziekten en pandemieën, gebaseerd op een metapopulatie stochastisch model genaamd GLEAM, waarbij gebruik wordt gemaakt van reële data over volkstellingen en mobiliteit.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.