As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Overzicht van de oplossing

Situationeel bewustzijn op de grond en in de lucht

De oplossing “Situationeel bewustzijn in de lucht en op de grond” bestaat uit verschillende individuele componenten en hulpmiddelen, die zijn geïntegreerd in een compleet systeem, klaar om ingezet te worden in verschillende scenario's. De systemen kunnen worden gebruikt in combinatie met elkaar.
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer  - dijken

Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer

In de Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer wordt risico-informatie gepresenteerd voor de werkelijke situatie (met behulp van metingen) en de komende dagen door gebruik te maken van voorspellingen, en er wordt gebruikgemaakt van één enkel waarheidsgetrouwheidspunt van informatie voor alle dagelijks operationele werkprocessen.
3Di maakt nauwkeurige modellering van overstromingen mogelijk

3Di - Watermanagement

3Di is een cloud-based veelzijdig watermanagment instrument waarmee het voorspellen van overstromingen en het in kaart brengen van risico's mogelijk is.
Bosbranden/natuurbranden hebben specifieke eisen aan de oplossingen voor rampenmanagement

ARGUS Fire

Oplossing voor bosbrand / natuurbrandbeheer op basis van een multisensorsysteem vanuit de lucht, dataverwerking en middelenbeheer
Water-Gate© in actie om een stormachtige rivier tegen te houden

Noodoverstromingsbescherming voor steden | Water-Gate© flexibele dammen

Voorkom overstroming onder alle omstandigheden. Water-Gate© is een flexibele dam tegen overstromingen in noodsituaties die gebruikmaakt van de kracht van het overstromingswater of bluswater om zichzelf automatisch te vullen, uit te vouwen en te stabiliseren.
overig

Debris Tool

De Debris-tool is een oplossing op basis van een softwareprogramma om verschillende gedefinieerde invoer uit het veld, historische onderzoeksdata en andere bronnen samen te voegen voor de voorspelling en modellering van afval- en puinverwijderingsopties in een post-crisisomgeving.
Waterniveaus waarbij drempelwaarden worden overschreden

Emergency Mapping Tool (EMT)

Gemakkelijk te gebruiken CM-oplossing voor het delen en visualiseren van crisismanagementinformatie. Faciliteert communicatie, zelfs in meertalige ad-hoc omstandigheden over meerdere organisaties.
Projectoverzicht: lokaal situationeel bewustzijn in realtime voor veiligheidsdiensten bij rampen- en crisismissies.

SecuRescue

Lokaal situationeel bewustzijn in realtime voor veiligheidsdiensten bij rampen- en crisismissies.
Concept met ondersteuning vanuit de lucht

ARGUS

Ondersteuning vanuit de lucht voor een geoptimaliseerde operationele leiding tijdens crisismanagement

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.