As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
Oplossingsillustratie uit PoS

Portfolio of Solutions (en)

Webgebaseerd kennismanagementsysteem dat de crisismanagement-gaps koppelt aan oplossingen
AIT PSH - Federatieve inzet: PSH houdt rekening met topologische en organisatorische inzetbehoeften (incl. het veilig doorkruisen van het netwerk)

Public Safety Hub

Interoperabiliteit en service-oplossingen voor belanghebbenden en eerstehulporganisaties in de domeinen openbare veiligheid en crisis- en rampenmanagement.
AIOSAT APP hoofdscherm

AIOSAT

Het AIOSAT-systeem (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System) zal de team-/brigadecommandant in staat stellen de locatie te volgen, inclusief een vertrouwensmarge op de locatie, waarmee wordt beantwoord op een noodzaak van de nooddiensten.
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, data-integratie en -ontwikkelingsplatform

vieWTerra evolutie

vieWTerra Suite is een pakket van producten waarmee hulpverleners snel een virtuele 4D-weergave (kunstmatige 3D-omgeving + tijddimensie) van elke potentiële crisis op aarde kunnen maken.
EMP cover

Evacuatiemanagementplatform "HERACLIS"

EMP HERACLIS is een softwareoplossing die de coördinatie van een grensoverschrijdende evacuatie van burgers uit crisisgebieden mogelijk maakt en hun repatriëring vergemakkelijkt
Overzicht van de oplossing

Situationeel bewustzijn op de grond en in de lucht

De oplossing “Situationeel bewustzijn in de lucht en op de grond” bestaat uit verschillende individuele componenten en hulpmiddelen, die zijn geïntegreerd in een compleet systeem, klaar om ingezet te worden in verschillende scenario's. De systemen kunnen worden gebruikt in combinatie met elkaar.
CrowdTasker situatieoverzicht

CrowdTasker

CrowdTasker stelt crisismanagers in staat om grote aantallen niet-institutionele (spontane of vooraf geregistreerde) vrijwilligers te instrueren met aanpasbare taken, contextuele informatie, waarschuwingen en alarmeringen, en om informatie van de menigte uit hen te halen.
Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer  - dijken

Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer

In de Realtime overstromingsrisicobeoordelingsviewer wordt risico-informatie gepresenteerd voor de werkelijke situatie (met behulp van metingen) en de komende dagen door gebruik te maken van voorspellingen, en er wordt gebruikgemaakt van één enkel waarheidsgetrouwheidspunt van informatie voor alle dagelijks operationele werkprocessen.
Trial 4

CrisisSuite

Het belangrijkste doel van CrisisSuite (online crisismanagementsoftware) is om organisaties in staat te stellen om succesvol informatie te beheren tijdens een crisis.
De humanitaire ICT, geoBingAn, is een geïntegreerde service die werkt voor respons voor, tijdens en na de ramp

De humanitaire ICT voor het versterken van de rampbestendigheid

Deze humanitaire ICT-oplossing, geoBingAn, biedt het SaaS-platform voor een emergency operation center (EOC) voor een ontwikkelingsgebied
3Di maakt nauwkeurige modellering van overstromingen mogelijk

3Di - Watermanagement

3Di is een cloud-based veelzijdig watermanagment instrument waarmee het voorspellen van overstromingen en het in kaart brengen van risico's mogelijk is.
ASIGN PRO Smartphone-applicatie voor dataverzameling en communicatie in het veld

ASIGN

ASIGN is een oplossing die helpt bij het verkorten van de responstijd bij noodsituaties en rampen door het snel en efficiënt verzamelen en communiceren van foto's en video's, zelfs met een beperkte bandbreedte.
STORM_Collaborative Decision-Making Dashboard_Home Page. Dit omvat de culturele sites die momenteel worden beschermd, bijv. de Thermen van Diocletianus (Rome, Italië), het historisch centrum van Rethimnon (Kreta, Griekenland), Efese (Anatolië, Turkije)

STORM

STORM Dashboard biedt samenwerkende en operationele diensten om beter te kunnen handelen in de preventie- en interventiefase van een ramp
volgen van vliegtuigen, weersinformatie, telemetrie en chatvenster

Managementservice voor samenwerkingsmissies - PLANET

In een crisissituatie is het delen van realtime informatie van vitaal belang! Als antwoord op deze uitdaging heeft ATMOSPHERE een managementservice voor samenwerkingsmissies ontwikkeld, PLANET, die het mogelijk maakt aan boord en op de grond te communiceren in realtime, overal ter wereld.
Mogelijk maken van betrouwbare UAV-foto- en videocommunicatie tijdens de vlucht door middel van de UAV-ASIGN-applicatie

UAV-ASIGN

UAV-ASIGN is een software-oplossing dat helpt bij het reduceren van de responsietijd bij noodsituaties- en rampen door het verzamelen en versturen van UAV-foto's tijdens de vlucht, zelfs bij geringe of beperkte bandbreedtes.
ENGAGE in 3 monitoren

ENGAGE IMS/CAD

Het ENGAGE IMS/CAD pakket is een geïntegreerde oplossing voor incidenten en crisiscoördinatie voor openbare en private veiligheidsorganisaties
XVR Crisis Media in gebruik tijdens een noodmanagementoefening

XVR Crisis Media

Met XVR Crisis Media kunt u trainen hoe u communicatie van nieuwsmedia, sociale media en interne communicatiebronnen kunt beheren en bewaken tijdens een crisissituatie.
Gemengde realiteit getoond in een bril

Gemengde realiteit bril

Het gebruik van mixed-realitybrillen om eerstehulpverleners te trainen, informeren en waarschuwen.
AIR Worldwide

De levens- en gezondheidsmodellen van AIR

AIR-modellen helpen te anticiperen op de drijvende krachten achter het sterfte- en morbiditeitsrisico om een optimaal risicomanagement, risico-overdracht en risicobeperkende beslissingen te vergemakkelijken die aansluiten bij hun strategische doelen.
GUI

Paraatheid voor besluitvorming tijdens een crisis

PROCeed is een computersysteem dat haar gebruikers voorbereidt op het nemen van de juiste beslissingen in crisissituaties.

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.