As an alternative to searching directly for solutions, you can also search for CM gaps and find out which solutions address the gaps you are interested in.

PDF export
3Di maakt nauwkeurige modellering van overstromingen mogelijk

3Di - Watermanagement

3Di is een cloud-based veelzijdig watermanagment instrument waarmee het voorspellen van overstromingen en het in kaart brengen van risico's mogelijk is.
Bosbranden/natuurbranden hebben specifieke eisen aan de oplossingen voor rampenmanagement

ARGUS Fire

Oplossing voor bosbrand / natuurbrandbeheer op basis van een multisensorsysteem vanuit de lucht, dataverwerking en middelenbeheer
eu

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798