Het AIOSAT-systeem (Autonomous Indoor / Outdoor Safety Tracking System) zal de team-/brigadecommandant in staat stellen de locatie te volgen, inclusief een vertrouwensmarge op de locatie, waarmee wordt beantwoord op een noodzaak van de nooddiensten.

Daarom zal de teamcommandant omgaan met de informatie die nodig is voor de operatie en om eventuele dodelijke slachtoffers te voorkomen. Het bestaat uit twee elementen:

Draagbaar systeem (Eerstehulpverlener): uitgerust met het AIOSAT-systeem voor geavanceerde positionering en het AIOSAT-communicatiesysteem. De functies van dit draagbare systeem zullen zijn:

 • Het continu verzenden van de positie van de eerstehulpverleners. De datacommunicatie van de teamcommandant met de brandweerlieden en het Mobiel Coördinatiecentrum (MCC) mogelijk maken om commando's en waarschuwingen uit te wisselen in verband met generieke missieoperaties en in het bijzonder om te voorkomen dat reddingswerkers gevaarlijke locaties betreden.
 • Brandweerlieden ontvangen alleen de verschillende geluidsalarmen die geen enkele interactie met het systeem hebben, brigades en MCC zullen gebruikmaken van de informatie met toegevoegde waarden die AIOSAT biedt om ook de veiligheid van hun afhankelijke personen te garanderen.
 • Vereiste informatie ontvangen van het Mobiel Coördinatiecentrum (MCC) voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van de positionering (differentiële correctiegegevens over de pseudo-bereiken) en integriteitsbewakingstechnieken, zoals verschillende Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) bijvoorbeeld eRAIM en ARAIM, verplicht voor veiligheidsgerelateerde toepassingen.

Mobiel Coördinatiecentrum – MCC: de mobiele unit (vrachtwagen) wordt uitgerust met het AIOSAT positioneringssysteem, AIOSAT communicatiesysteem en AIOSAT TA-systeem. De functies van dit mobiel coördinatiecentrum zullen zijn:

 • Het continu ontvangen van de positie van het hulpverlenerscluster (zie figuur 1) en het volgen van de reddingswerkers.
 •  Het opzetten van een systeem voor het ophalen van realtime differentiële GNSS-correcties. Het voorgestelde alternatief is het gebruik van EGNOS, maar om de beschikbaarheid van de correcties te vergroten in ruwe omgevingen waar EGNOS niet beschikbaar is, wordt ook NTRIP-client (netwerktransport van RTCM via Internet Protocol), zoals EDAS, overwogen om de differentiële GNSS-correcties te verkrijgen.
 • Verzend de differentiële GNSS-correcties en -integriteit via het AIOSAT-communicatiesysteem. Verzend de vereiste orders om te voorkomen dat reddingswerkers onomkeerbaar risicovolle locaties betreden (alarmen).
 • Interface met bestaande boordsystemen en externe netwerken (via SATCOM) om toegang te krijgen tot relevante informatie die nodig is voor de missie, bijv. kaarten en plattegronden.
 • Algemeen beheer en monitoring van het AIOSAT-netwerk en de apparaten.
Supported Use Cases

AIOSAT UC1: tracken van de teamleden

Met het AIOSAT-systeem kan het team / de brigadecommandant de locatie tracken, inclusief een vertrouwensmarge, de status van de batterij en de status van de communicatiesystemen van de teamleden die zijn uitgerust met het draagbare AIOSAT-systeem.

Daarnaast zal het team / de brigadecommandant meldingen ontvangen van een persoon die bewegingsloos is of een gevaarlijke voorgeprogrammeerde zone betreedt.

Related CM functions

AIOSAT UC2: Opdrachten en waarschuwingen sturen naar medewerkers in het veld

Met het AIOSAT-systeem kan de teamcommandant opdrachten en waarschuwingen sturen naar de brandweerlieden en het Mobiel Coördinatiecentrum (MCC). Dit kan met name worden gebruikt om te voorkomen dat reddingswerkers gevaarlijke locaties betreden.

De informatie van de taaktoekenning voor de eerstehulpverleners en de positie van de  belangrijkste gevaren (haard van de brand, watergevaar, blokkade van pad, nabijheid tot een gevaarlijke stof) kan in realtime worden verzonden naar het mobiel coördinatiecentrum door de team-/brigadecommandant

Related CM functions

Illustrations
AIOSAT APP hoofdscherm
Het AIOSAT-systeem zal de team-/brigadecommandant in staat stellen de locatie van de teamleden constant te volgen.
Volgen bij testen
Voorbeelden van gevaren gesitueerd bij team-/brigadecommandant
Volgen bij testen
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.