Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Zirkarta zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste mensen komt op het juiste moment, zodat geografisch verspreide mensen samen kunnen werken aan een gemeenschappelijk doel tijdens een crisis.

 

Zirkarta is een platform waarmee crisismanagers hun eigen systemen kunnen bouwen voor het in realtime delen van kaartgerelateerde informatie tussen geografisch gescheiden gebruikers, in het veld en op kantoor zonder dat het nodig is om ook maar één regel programmeercode te schrijven.

Vooraf gedefinieerde gegevens worden automatisch gedeeld met belanghebbenden, vertegenwoordigd op verschillende hiërarchische niveaus en gebruikt in analytische hulpmiddelen, waaronder het automatisch genereren van plannen, rapporten en dashboards – en dat alles in realtime.

Uniek is dat het crisismanagers en hulpverleners in staat stelt om gedeeld situationeel bewustzijn te verkrijgen op elk apparaat, waar ze zich ook maar bevinden, ook voordat ze arriveren.

Het vraagt geen installatie van wat voor software dan ook (zelfs niet voor offline gebruik) en werkt op elk vast of mobiel apparaat met elk besturingssysteem.

Supported Use Cases

Bouwen en verspreiden van plannen.

 1. Planner tekent elementen op de kaart om de geplande activiteiten aan te geven (deze kunnen gerelateerd zijn aan elke ruimtelijke operatie, waaronder risicobeperking, op een incident of ).
 2. Planner kent taken toe.
 3. Planner plant mensen en middelen.
 4. Systeem bouwt uitgewerkt plan gebaseerd op vooraf geconfigureerd sjabloon, gebaseerd op geplotte kaartelementen, taken, toewijzing van mensen en apparatuur en berekeningen zoals in een spreadsheet.
 5. Planner vult handmatige gegevensvelden in het planningsformulier in.
 6. Systeem verspreidt uitgewerkt plan onder alle gebruikers op mobiele, vaste en laptopapparaten.
 7. Systeem werkt het plan automatisch bij en verdeelt het opnieuw wanneer data op de kaart wordt gewijzigd, taken worden geïmplementeerd, de toekenning van mensen en apparatuur wordt gewijzigd en de planner wijzigt in de handmatige gegevensvelden.

Related CM functions

Plan personeel en apparatuur

 1. De individuele gebruiker geeft de dagen/shifts aan waarop hij beschikbaar is.
 2. De planner bouwt een organisatiestructuur voor het beheer van het incident / implementeren van het plan.
 3. De planner specificeert communicatie-afspraken voor elk deel van de organisatiestructuur.
 4. Met “drag en drop” kent de planner apparatuur toe aan de organisatiestructuur.
 5. Het systeem filtert de beschikbare mensen op individuele beschikbaarheid, de vermoeidheidsmanagementcriteria van die persoon, /competenties van het individu en de training/competenties die nodig zijn voor het bedienen van het type apparatuur.
 6. De planner kent gebruikers uit de gefilterde lijst toe aan specifieke uitrustingsstukken door middel van “drag en drop”.

Related CM functions

Taken toewijzen en volgen

 1. De manager creëert de taak, in een lijst of door deze te bevestigen aan een element op de kaart en geeft aan wie de taak zal implementeren.
 2. Het systeem maakt de taak zichtbaar voor de ontvanger van de taak.
 3. De ontvanger van de taak accepteert de taak.
 4. De taakontvanger geeft aan of de taak is uitgevoerd, op een lijst of door het gekoppelde kaartelement als afgerond te markeren.
 5. Indien de taak niet is afgerond voor de opgegeven deadline, dan markeert het systeem de taak als te laat voor de manager die de taak heeft aangemaakt en de gebruiker die is aangewezen om de taak uit te voeren.

Related CM functions

Deel informatie tussen hulpverleners in het veld en managers

 1. Hulpverlener in het veld, op de grond of in de lucht, maakt wijziging op de kaart (tekent een nieuw element, wijzigt een bestaandelement, verwijdert een bestaandelement, voegt een document toe als bijlage – met een foto - bij een element) op een mobiel apparaat of de manager maakt een wijziging op de kaart op een vast apparaat /laptop. Kaartelementen kunnen betrekking hebben op fysieke kenmerken, geplande activiteiten of bedreigingen voor de veiligheid.
 2. Het systeem maakt wijzigingen zichtbaar op de gedeelde kaart.
 3. De wijziging is binnen enkele seconden zichtbaar voor alle hulpverleners in het veld op mobiele apparaten en managers op vaste apparaten /laptops.

Related CM functions

Volg realtime locaties van hulpbronnen

 1. Hulpverlener op de grond of in de lucht specificeert het pictogram, pictogramkleur en -label. Hun huidige locatie wordt zichtbaar voor andere gebruikers.
 2. Systeem maakt de locatie van de gebruiker zichtbaar op de gedeelde kaart, aangegeven met een symbool en gelabeld zoals opgegeven door de hulpverlener in het veld.
 3. De huidige locatie van alle gebruikers is zichtbaar voor alle actoren op alle mobiele en vaste apparaten en laptops.

Related CM functions

Bieden van statistische/samenvattingsinformatie op meerdere gelijktijdige incidenten/plannen voor coördinatoren en leidinggevenden

 1. Hulpverlener in het veld, in de lucht of op de grond voert wijzigingen door op kaart (plot een nieuw element, wijzigt een bestaand element, verwijdert een bestaand element) op een mobiel apparaat of voert wijziging uit op kaart op vast apparaat/laptop. Kaartelementen kunnen gerelateerd zijn aan fysieke elementen, geplande activiteiten of dreigingen voor de veiligheid.
 2. Systeem maakt gebruik dan de data van de kaart voor het berekenen van vooraf gedefinieerde statistieken.
 3. Coördinator of leidinggevende bekijkt statistische/samenvattingsinformatie van meerdere gelijktijdige plannen in een dashboard op een vast apparaat/laptop.
 4. Coördinator/leidinggevende filtert of zoomt in voor meer details op het dashboard.
 5. Coördinator/leidinggevende bekijkt samenvattende gegevens op hoog niveau in de samenvatting op een mobiele telefoon, vast apparaat of laptop.
 6. Systeem voegt gedeelde kaart toe aan overzichtskaart.
 7. Coördinator/leidinggevende bekijkt de locatie van individuele plannen/incidenten op een overzichtskaart op desktopapparaat/laptop.

Related CM functions

Deel informatie met belanghebbenden en het publiek

 1. Een hulpverlener uit het veld, op de grond of in de lucht, voert een wijziging van de kaart uit (tekent een nieuw element, wijzigt een bestaand element, verwijdert een bestaand element, voegt een document toe als bijlage – met een foto - bij een element) op een mobiel apparaat of de manager maakt een wijziging op de kaart op een vast apparaat /laptop. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op de status van het plan/incident, acties die worden uitgevoerd om het incident te bestrijden, bedreigingen voor de veiligheid en evacuatie en onderdak.
 2. Overeenkomstig een vooraf geconfigureerd sjabloon maakt het systeem specifieke informatie zichtbaar die is gewijzigd door hulpverleners in het veld en managers op een openbare website.
 3. Belanghebbenden / het publiek bekijkt de informatie op de openbare website

Related CM functions

Illustrations
Rol van systeem
Gedeelde kaarten
Situationeel bewustzijn op meerdere niveaus
Overzicht voor leidinggevend personeel
Beheer van hulpbronnen
Toewijzing van taken
Automatisch uitgewerkte plannen
Ruimtelijk leren
Informatie voor het publiek en belanghebbenden
Verantwoordelijkheid
Configuratie
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.