This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
vieWTerra Suite is een pakket van producten waarmee hulpverleners snel een virtuele 4D-weergave (kunstmatige 3D-omgeving + tijddimensie) van elke potentiële crisis op aarde kunnen maken.

vieWTerra Evolution, vieWTerra Mobile en vieWTerra Base van VWORLD vormen een gecombineerd “GIS & Simulatie” pakket van producten waarmee   hulpverleners snel een virtuele 4D-weergave (kunstmatige 3D-omgeving+ tijddimensie) kunnen maken van elke potentieel crisisgebied op aarde, beschikbaar op zowel desktop-pc (offline/online product) als mobiele apparaten (webbrowserapplicatie voor pc, tablets en smartphones). Deze oplossingen bieden een Gemeenschappelijk Operationeel Beeld voor zowel het commando centrum als de reddingseenheden in het veld.

OVER DE OPLOSSING:

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer en een platform voor de integratie en ontwikkeling van data & middelen. Het kan worden gebruikt voor het modelleren van elk type 3D-scène op aarde en het maken van 's op hun locatie in de echte wereld voor het simuleren van gebeurtenissen in de crisisparaatheidsfase, en om te fungeren als wereldwijde repository voor het bouwen aan een aarde-breed GIS op maat, dat of perfect off-line wordt gebruikt (op pc, laptops of Windows tablets, waarbij cache wordt gebruikt voor mogelijk ook gebruik in het veld), of gepoort op een on-line architectuur (internet of intranet private server), om het delen van informatie en activa mogelijk te maken tussen meerdere belanghebbenden in de crisisresponsiefase. Het uitwisselen van informatie kan in twee richtingen, zowel van als naar het veld, waardoor foto's die op locatie worden genomen met gangbare smartphones/tablets, gedeeld kunnen worden met het commando centrum.   

vieWTerra Evolution presenteert een ellipsvormig model van de aarde, gedefinieerd met een bepaald niveau van resolutie (vieWTerra Base wereldwijd  29m  beelden, 90m DEM- verwacht in 2020: 29m DEM, 29m Land Cover database) en stelt gebruikers in staat accurate beelden, DEM en Land Cover datasets tot 45cm resolutie overal ter de wereld te integreren, zonder limieten op vlak van gebiedsdekking.
Voorziet reeds in continue weergave van het tijdstip van de dag (realtime schaduwen en licht) en mogelijkheden voor dynamische weerssimulaties, die gekoppeld kunnen worden aan de actuele datafeed van de weersgegevens.
Biedt gemakkelijk te gebruiken drag-and-dropfunctionaliteit voor het toevoegen van de eigen data- en middelen uit meerdere bronnen (3D-objecten/ -gebouwen, dynamische door de gebruiker aanstuurbare entiteiten zoals reddingseenheden over alle domeinen, bijv. helikopters, drones, brandweerwagens, tanks etc., die gebruikt kunnen worden voor het maken van scenario's of die bewegingen vertegenwoordigen van levende activa door het gebruik van communicatieprotocols;  vormbestanden of 2D-lagen die bijv. warmtekaarten, rampkaarten, verspreidingsmodellen, tactische situatie, … definiëren; fotogrammetrie of LiDAR-verworven 3D-terrein- of objectmodellen; aangepaste labels, informatie of instructies in PDF-formaat, foto's, video's of audio-opnamen die ter plaatse zijn gemaakt, …), en dat alles binnen dezelfde software.

Daarnaast kan ook toegang worden verkregen tot alle datastromen overeenkomstig de Open Geospatial Consortium standaard WMS/WMTS, weergegeven als extra lagen over de vieWTerra virtual globe, zoals Open Street Map cartografie, Copernicus web services beelden of Copernicus Emergency Management Service activa zoals EFFIS brandprognoses, etc.

vieWTerra Evolution biedt ook realtime orthorectificatie en draping van nieuw verworven beelden van satelliet of drone als geavanceerde prototypemodule voor het snel in kaart brengen en bijwerken van de terreindatabase.

Met de aanvullende applicatie vieWTerra Mobile is de weergave van dezelfde data- en activadatabase mogelijk in een mobiele, internet- of intranet-gebaseerde HTML5 Viewer (over meerdere platformen: pc/Mac, tablet, smartphones).

WAT KAN DE OPLOSSING OVERBRUGGEN?

 

 • Beperkingen in de mogelijkheden om grote gebieden te modelleren (paraatheidsfase) en het bieden van directe kartering (responsfase)
 • Interoperabiliteitsproblemen: met name door de integratie van verschillende databronnen en het toestaan dat data wordt gedeeld tussen meerdere belanghebbenden, omdat alle datasets zijn samengevoegd in één « One World »-omgeving en vastgelegd in één enkele database
 • Gebrek aan een gemeenschappelijk operationeel beeld: biedt 3D-rendering (zeer cognitieve en interactieve omgeving die lijkt op de echte wereld) ter ondersteuning van de uitvoering van operaties voor zowel besluitvormers als commandanten in het commando centrum als voor responseenheden in het veld
   
Supported Use Cases

3D- en scenariomodellering

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer en een platform voor de integratie en ontwikkeling van datamiddelen& . Het kan worden gebruikt om elk type 3D-omgeving op aarde te modelleren en ’s te creëren op hun werkelijke locatie om gebeurtenissen in de crisisparaatheidsfase te simuleren, en om te fungeren als wereldwijde opslagplaats voor het bouwen van een globale GIS op maat, hetzij perfect offline (op pc, laptops of Windows-tablets, met behulp van cache voor mogelijk gebruik in het veld), of geporteerd op een online architectuur (internet of intranet private server), om het delen van informatie en middelen tussen meerdere belanghebbenden in de crisisresponsfase mogelijk te maken. De uitwisseling van informatie kan op beide manieren plaatsvinden, zowel van als naar het veld, waardoor met name foto's die ter plaatse zijn genomen met veelgebruikte smartphones/tablets gedeeld kunnen worden met het crisiscentrum.

Related CM functions

Bepaal het gebied van de operaties

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer en een platform voor integratie en ontwikkeling van data & middelen .

Het kan worden gebruikt als een uitgebreide realtime 3D-beeldgenerator & GIS- in C3- of C4ISR-systemen, die een zeer cognitieve 4D-omgeving met een Algemeen Operationeel Beeld biedt.
Het systeem kan snel data integreren van acquisitieplatformen op afstand (bijv. beeld- of DEM-data van satellieten of drones) om een bijgewerkte 3D-weergave van het terrein te bieden en daarmee een praktisch "virtual reality" 3D -hulpmiddel voor het vastleggen van de terreinhoogtecomponent vergeleken met traditionele 2D-kaarten, om commandanten  beter te ondersteunen bij hun besluitvorming omtrent het kiezen van de plek voor de basis van hun operaties.
Het biedt ook realtime bewerking van virtueel terrein (bijv. het plaatsen van tenten en apparatuur en faciliteiten op hun geprojecteerde locatie) en het nemen van schermafbeeldingen of schermvideo's voor het snel plannen en verspreiden van informatie om een snelle inzet van het kamp mogelijk te maken op een  zeer visuele, praktische manier.     

Related CM functions

Ontwikkel en ondersteun COP

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer en een platform voor de integratie en ontwikkeling van data & middelen.

Het kan worden gebruikt als een uitgebreide realtime 3D-beeldgenerator & GIS-toolin C3- of C4ISR- systemen, die een zeer cognitieve 4D-omgeving met een Algemeen Operationeel Beeld biedt en meetinstrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming, waardoor meerdere en verschillende databronnen kunnen worden samengevoegd en ook bewegende entiteiten in de crisisresponsiefase kunnen worden gevolgd.
Het biedt een zeer realistisch 3D-beeld van elk crisisgebied dat wordt verrijkt met allerlei georuimtelijke informatie en middelen, die al direct door de software worden geleverd (zoals wereldwijde geonamen, toegang tot OGC-compatibele WMS-WMTS streams/2D-kaarten die als lagen over het 3D-terrein worden gedrapeerd), of  door crisishulpverleners worden ingevoerd, hetzij in de fase van crisisparaatheid of in realtime, direct in de responsfase, onder de vorm van:

- vormbestanden, pins, labels, die herkenningspunten, wegen, rivieren of specifieke gevaarlijke zones, de locatie van activa, faciliteiten aangeven, etc.)

- lokale 2D GeoTIFF lagen (2D kaarten weergegeven als lokale overlay: hittekaarten, rampkaarten, verspreidingsmodellen, ...)

- meervoudige multimediacontent met geografische referentie (foto's, video's, audio, PDF-informatie:  rapporten, instructies, kaarten, grafieken) afkomstig uit het veld

- verplaatsen van pictogrammen of 3D-entiteiten, die de veranderende tactische situatie weergeven (door middel van communicatieprotocol)   

De uitwisseling van informatie op een serverinfrastructuur kan op beide manieren plaatsvinden, zowel van als naar het veld, zodat met name foto's die ter plaatse zijn genomen met behulp van veelgebruikte smartphones/tablets kunnen worden gedeeld met het crisiscentrum, waar ze direct kunnen worden weergegeven in en mogelijk worden gemengd met het 3D-beeld (augmented reality). 

Het maakt ook het opvragen en markeren van terrein mogelijk (afstand, hoogte, profiel, zichtlijn, instrumenten om te richten en teken- of schilderfuncties) voor terreinanalyse ter ondersteuning van besluitvorming en een betere van de daadwerkelijke situatie met het overeenkomstig tijdstip van de dag (dynamisch licht en schaduwen) en weersomstandigheden van de dag door middel van veranderlijke parameters (functies voor 24-uurs dag/nacht cyclus en voor een dynamisch weermanagementsysteem). 

Related CM functions

Toon situationeel bewustzijn

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer en een platform voor de integratie en ontwikkeling van data & middelen.

Het kan worden gebruikt als een uitgebreide realtime 3D-beeldgenerator & GIS-toolin C3- of C4ISR-systemen, die een zeer cognitieve 4D-omgeving met een Algemeen Operationeel Beeld biedt en meetinstrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming, waardoor meerdere en verschillende databronnen kunnen worden samengevoegd en bewegende entiteiten in de crisisresponsfase kunnen worden gevolgd.
Het levert een zeer realistisch 3D-beeld van elk crisisgebied dat wordt verrijkt met allerlei georuimtelijke informatie en middelen, die al direct door de software worden geleverd (zoals wereldwijde geonamen, toegang tot OGC-compatibele WMS-WMTS streams/2D-kaarten die als lagen over het 3D-terrein worden gedrapeerd), of  door crisishulpverleners worden ingevoerd, hetzij in de fase van crisisparaatheid of in realtime, direct in de responsfase, onder de vorm van:

- vormbestanden, pins, labels, die herkenningspunten, wegen, rivieren of specifieke gevaarlijke zones, de locatie van activa, faciliteiten aangeven, etc.)

- lokale 2D GeoTIFF lagen (2D-kaarten weergegeven als lokale overlay: hittekaarten, rampkaarten, verspreidingsmodellen, ...)

- meervoudige multimediacontent met geografische referentie (foto's, video's, audio, PDF-informatie:  rapporten, instructies, kaarten, grafieken) afkomstig uit het veld

- verplaatsen van pictogrammen of 3D-entiteiten, die de veranderende tactische situatie weergeven (door middel van communicatieprotocol)   

De uitwisseling van informatie op een serverinfrastructuur kan op beide manieren plaatsvinden, zowel van als naar het veld, zodat met name foto's die ter plaatse zijn genomen met behulp van veelgebruikte smartphones/tablets kunnen worden gedeeld met het crisiscentrum, waar ze direct kunnen worden weergegeven in en mogelijk worden gemengd met het 3D-beeld (augmented reality). 

Het maakt ook het opvragen en markeren van terrein mogelijk (afstand, hoogte, profiel, zichtlijn, instrumenten om te richten en teken- of schilderfuncties) voor terreinanalyse ter ondersteuning van besluitvorming en een betere van de daadwerkelijke situatie met het overeenkomstig tijdstip van de dag (dynamisch licht en schaduwen) en weersomstandigheden van de dag door middel van veranderlijke parameters (functies voor 24-uurs dag/nacht cyclus en een dynamisch weermanagementsysteem). 

Related CM functions

Bied CCIM technologische ondersteuning

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer alsmede een data & activa integratie- en ontwikkelingsplatform.

Het kan worden gebruikt als een uitgebreide 3D real-time beeldgenerator & GIS hulpmiddel in C3 of C4ISR systemen, waardoor een zeer cognitieve 4D Algemeen Operationeel Beeld omgeving wordt geboden alsmede meethulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming, waardoor het samenvoegen van meerdere en ongelijke databronnen mogelijk is alsmede het volgen van bewegende entiteiten in de crisisresponsiefase.
Het levert een zeer realistisch 3D-weergave van elke crisisgebied dat wordt verrijkt met meerdere geo-ruimtelijke informatie en activa, of reeds direct geleverd door de software (zoals wereldwijde geografische namen, toegang tot OGC-conforme WMS-WMTS stromen/2D kaarten die als lagen over het 3D-terrein worden gedrapeerd), of  worden ingevoerd door crisis-hulpverleners, in de crisisparaatheidsfase of in realtime, direct in de responsiefase, in de vorm van:

-shapefiles, pins, labels, die herkenningspunten, wegen, rivieren of specifieke gevaarlijke zones, de locatie van activa, faciliteiten aangeven, etc )

- lokale 2D GeoTIFF drapes (2D kaarten weergegeven als lokale overlay: : hittekaarten, rampen kaarten, verspreidingsmodellen...)

- meervoudige multimedia content met geografische referentie (foto's, video's, audio, PDF-informatie:  rapporten, instructies, kaarten, grafieken) afkomstig uit het veld

- verplaatsen van pictogrammen of 3D-entiteiten, welke de veranderende tactische situatie weergeven (middels communicatieprotocol)   

Gepoort op een server-infrastructuur is uitwisseling van informatie beide kanten op mogelijk, zowel naar en van het veld met name door het mogelijk te maken dat foto's die on site worden genomen met algemeen beschikbare smartphones/tablets te delen met het crisiscentrum, waar ze direct kunnen worden weergegeven in, en mogelijk gemengd met de 3D-weergave (augmented reality). 

Het maakt ook het bevragen en markeren van terrein mogelijk (afstand, hoogtemeting, profiel, zichtlijn, gericht op hulpmiddelen en teken- of schilderfuncties) voor terreinanalyse ter ondersteuning van besluitvorming alsmede een betere van de daadwerkelijke situatie met corresponderend tijdstip van de dag (dynamisch licht en schaduwen) en weersomstandigheden van de dag middels veranderbare parameters (24-uur dag/nacht cyclus en functies voor het dynamische weermanagementsysteem). 

Related CM functions

Zorg voor situationeel bewustzijn, deel COP

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer alsmede een data & activa integratie- en ontwikkelingsplatform.

Het kan worden gebruikt als een uitgebreide 3D real-time beeldgenerator & GIS hulpmiddel in C3 of C4ISR systemen, waardoor een zeer cognitieve 4D Algemeen Operationeel Beeld omgeving wordt geboden alsmede meethulpmiddelen ter ondersteuning van de besluitvorming, waardoor het samenvoegen van meerdere en ongelijke databronnen mogelijk is alsmede het volgen van bewegende entiteiten in de crisisresponsiefase.
Het levert een zeer realistisch 3D-weergave van elke crisisgebied dat wordt verrijkt met meerdere geo-ruimtelijke informatie en activa, of reeds direct geleverd door de software (zoals wereldwijde geografische namen, toegang tot OGC-conforme WMS-WMTS stromen/2D kaarten die als lagen over het 3D-terrein worden gedrapeerd), of  worden ingevoerd door crisis-hulpverleners, in de crisisparaatheidsfase of in realtime, direct in de responsiefase, in de vorm van:

-shapefiles, pins, labels, die herkenningspunten, wegen, rivieren of specifieke gevaarlijke zones, de locatie van activa, faciliteiten aangeven, etc )

- lokale 2D GeoTIFF drapes (2D kaarten weergegeven als lokale overlay: : hittekaarten, rampen kaarten, verspreidingsmodellen...)

- meervoudige multimedia content met geografische referentie (foto's, video's, audio, PDF-informatie:  rapporten, instructies, kaarten, grafieken) afkomstig uit het veld

- verplaatsen van pictogrammen of 3D-entiteiten, welke de veranderende tactische situatie weergeven (middels communicatieprotocol)   

Gepoort op een server-infrastructuur is uitwisseling van informatie beide kanten op mogelijk, zowel naar en van het veld met name door het mogelijk te maken dat foto's die on site worden genomen met algemeen beschikbare smartphones/tablets te delen met het crisiscentrum, waar ze direct kunnen worden weergegeven in, en mogelijk gemengd met de 3D-weergave (augmented reality). 

Het maakt ook het bevragen en markeren van terrein mogelijk (afstand, hoogtemeting, profiel, zichtlijn, gericht op hulpmiddelen en teken- of schilderfuncties) voor terreinanalyse ter ondersteuning van besluitvorming alsmede een betere van de daadwerkelijke situatie met corresponderend tijdstip van de dag (dynamisch licht en schaduwen) en weersomstandigheden van de dag middels veranderbare parameters (24-uur dag/nacht cyclus en functies voor het dynamische weermanagementsysteem). 

Related CM functions

Ondersteuning van C3-besluitvorming

vieWTerra Evolution is een 4D Earth Viewer en een platform voor de integratie en ontwikkeling van data & middelen.

Het kan worden gebruikt als uitgebreide algemene realtime 3D-beeldgenerator & GIS- in C3- of C4ISR-systemen, dat voorziet in een zeer cognitieve 4D-omgeving met een Gemeenschappelijk Operationeel Beeld en meetinstrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming waardoor meerdere en verschillende databronnen kunnen worden samengevoegd en ook bewegende entiteiten in de crisisresponsfase kunnen worden gevolgd.
Het voorziet in een zeer realistische 3D-weergave van elk crisisgebied dat wordt verrijkt met allerlei georuimtelijke informatie en middelen, die al direct door de software worden geleverd (zoals wereldwijde geonamen, toegang tot OGC-compatibele WMS-WMTS streams/2D-kaarten gedrapeerd als lagen over het 3D-terrein), of  door crisishulpverleners worden ingevoerd, hetzij in de fase van de crisisparaatheid of in realtime, direct in de responsfase, onder de vorm van:

- vormbestanden, pins, labels, die oriëntatiepunten, wegen, rivieren of specifieke gevarenzones, locatie van activa, faciliteiten, etc. aangeven)

- lokale 2D GeoTIFF lagen (2D-kaarten weergegeven als lokale overlay: hittekaarten, rampkaarten, verspreidingsmodellen, ...)

- meervoudige multimediacontent met geografische referentie (foto's, video's, audio, PDF-informatie:  rapporten, instructies, kaarten) afkomstig uit het veld

- verplaatsen van pictogrammen of 3D-entiteiten, die de veranderende tactische situatie weergeven (door middel van communicatieprotocol)   

De uitwisseling van informatie op een serverinfrastructuur kan op beide manieren plaatsvinden, zowel van als naar het veld, zodat met name foto's die ter plaatse zijn genomen met behulp van veelgebruikte smartphones/tablets kunnen worden gedeeld met het crisiscentrum, waar ze direct kunnen worden weergegeven in en mogelijk worden gemengd met het 3D-beeld (augmented reality). 

Het maakt ook het opvragen en markeren van terrein mogelijk (afstand, hoogte, profiel, zichtlijn, instrumenten om te richten en teken- of schilderfuncties) voor terreinanalyse ter ondersteuning van besluitvorming en een betere van de daadwerkelijke situatie met een overeenkomstig tijdstip van de dag (dynamisch licht en schaduwen) en weersomstandigheden van de dag door middel van veranderlijke parameters (functies voor 24-uurs dag/nacht cyclus en een dynamisch weermanagementsysteem). 

Omdat het een tijdsafhankelijk systeem is, maakt het ook de registratie en opnieuw afspelen van de crisissituatie onder exact dezelfde omstandigheden mogelijk en maakt het een versnelling van de tijd mogelijk om dezelfde scène / hetzelfde in een gecomprimeerde tijdlijn opnieuw te bekijken.    

 

Related CM functions

Use of virtual reality to enhance preparedness for large scale evacuation

vieWTerra Evolution is a 4D Earth Viewer as well as a data & assets integration and development platform for both GIS & Simulation purposes.

It can be used first to produce a synthetic 3D/4D representation of any real-world location on Earth, based on the integration, into original procedural terrain rendering algorithms, of remotely-sensed or in-situ acquired datasets (Earth Observation satellite or local aerial or ground-acquired datasets). It can then be used to model any type of 3D scene and create custom scenarios, at their real-world location, using multiple static and dynamic objects already provided in the (user-expandable) vieWTerra Evolution 500+ Bank of 3D Objects and Textures, via simple drag and drop into the 3D scene (buildings, tents, roads, lights, power lines, ...,) and animating the scene by using user-controllable entities from the (user-expandable) Entities Menu (satellites, UAVs, helicopters, planes, vehicles, rescue personel on the ground...).

Depending on the needs, these entities can be either be used directly by navigating/piloting a chosen entity in real-time into the 3D scene, assigned to a given predefined trajectory in order to simulate events in the Preparedness phase or follow the actual moves of real-world assets at their real-world location in the Crisis Response phase (e.g. display real-time tracking of rescue units), via communication protocol.  

It also features collapsing of the provided virtual 3D synthetic environment view and real-world imaging capabilities, therefore allowing "Augmented 3D": allowing the draping of live- acquired satellite or drone Imagery feed as well as displaying geotagged, georiented photos into the virtual 3D environment and allowing mixed view using transparency. It presents the same overlay capabilities with 2D maps assets such as e.g. Copernicus EMS disaster maps, alllowing for potential large-scale assessment and evacuation plans designing. 

It also provides potential for modyfying the terrain environment itself, and allowing the triggering events and recording of events through time (e.g. running proof-of concept simulation of global water rise, simulating different hazards from a purely visual standpoint, for e.g. easy to grasp risk communication towards vulnerable population, but which could be attached to scientific calculations for predictive analysis). 

vieWTerra Evolution can therefore be used as a global GIS system also presenting distributed simulation capabilities, for building ILVC simulations for and Exercise building purposes or implemented in C4ISR systems. It can be either used perfectly off-line (on PC, laptops or Windows tablets, using cache for possible use out-in-the-field also), or on-line (Internet, cloud-based, or Intranet private server), in order to allow the sharing of information and assets between multiple stakeholders, this without any area coverage limitations, for potentially large scale, cross-border evacuation purposes. 

 

Related CM functions

Illustrations
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, data-integratie en -ontwikkelingsplatform
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, data-integratie en ontwikkelingsplatform
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, data-integratie en ontwikkelingsplatform
vieWTerra Evolution 4D Earth Viewer, data-integratie en ontwikkelingsplatform
vieWTerra Mobile 3D Earth Viewer applicatie
vieWTerra Evolution Trial Oostenrijk1
vieWTerra Evolution einddemo
vieWTerra Evolution einddemo
vieWTerra Evolution Trial Oostenrijk3
vieWTerra Evolution Trial Oostenrijk4
vieWTerra Evolution Trial Oostenrijk5
vieWTerra Evolution hulpmiddel voor terreinprofiel
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.