Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
In een crisissituatie is het delen van realtime informatie van vitaal belang! Als antwoord op deze uitdaging heeft ATMOSPHERE een managementservice voor samenwerkingsmissies ontwikkeld, PLANET, die het mogelijk maakt aan boord en op de grond te communiceren in realtime, overal ter wereld.

Met PLANET kunnen alle belanghebbenden een algemeen situatiebewustzijn verwerven en delen. De PLANET-service levert antwoorden: waar bevinden zich de verschillende activa (vliegtuigen, helikopters, UAV’s, voertuigen, boten, veldpersoneel) wat is de huidige status van de missieomgeving en -verwachting (weer, verontreinigingen, brandfronten). Zo kan men op de hoogte blijven van de instructies die zijn gegeven en welke acties nog steeds lopen met behulp van gestructureerde chat- en geo-markers. De informatie is beschikbaar voor alle belanghebbenden op een transparante en navolgbare wijze. Dankzij chat kunnen misverstanden tussen actoren worden vermeden en kunnen instructies worden getraceerd indien noodzakelijk. Dit is met name nuttig in de context van internationale operaties.

In een crisismanagementsituatie, wordt PLANET geïntegreerd als “toplaag” die directe biedt tussen de verschillende betrokken entiteiten. Met een webapplicatie front-end wordt de PLANET-toolingezet op persoonlijke apparaten (smartphones, tablets, laptops) van belanghebbenden, en op displays van belangrijke operatiecentra (desktops). Er is alleen een browser en een internetverbinding nodig om te functioneren. PLANET is betrouwbaar, omdat het vertrouwt op verschillende connectiviteitsmiddelen voor het uitwisselen van informatie, waaronder satellietcommunicatie. Het kan snel worden ingezet voor een ad-hoc crisissituatie. Het inzetproces is zeer eenvoudig: er hoeft alleen een missie te worden geconfigureerd op een cloudserver en er moeten gebruikers worden aangemaakt. Dit kan in enkele uren worden gedaan. De kan onafhankelijk van de bestaande infrastructuur van de deelnemende entiteiten worden ingezet.

Supported Use Cases

Integratie van de informatie over de missieomgeving

PLANET-service maakt het mogelijk om het gemeenschappelijke operationele beeld met externe live bronnen van informatie te verrijken: weers-, aard- -, luchtvaart- en maritieme informatie. 

Related CM functions

Illustrations
volgen van vliegtuigen, weersinformatie, telemetrie en chatvenster
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.