Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
PROCeed Laboratory ondersteunt besluitvormers bij het kiezen van de beste oplossing, door het simuleren van de gevolgen van beslissingen en evenementen die gebaseerd zijn op vooraf gedefinieerde oorzaak-gevolgregels.

PROCeed Laboratory maakt het voor commandanten mogelijk om (1) het risicogebied en de bedreigde kritieke infrastructuur te identificeren, (2) de impact van de opgetreden dreiging op elementen van de kritieke infrastructuur te beoordelen, (3) de onderlinge afhankelijkheden te herkennen, (4) inzicht te krijgen in de mogelijke handelswijzen. De belangrijkste functie is dat PROCeed Lab laat zien hoe de toekomstige loop van de gebeurtenissen kan worden beïnvloed door beslissingen van de commandant.  
PROCeed Laboratory kan worden toegepast voor missieplanning tijdens de responsfase van een . In die fase kan het commandanten (of andere besluitvormers) helpen bij het oplossen van vele verwachte dilemma's, zoals het vaststellen van prioriteiten voor acties, het kiezen van de manier waarop de beperkte middelen worden ingezet, het selecteren van een efficiëntere actieprocedure.

Supported Use Cases

Het maken van CM-beslissingen na analyse in PROCeed Laboratory

Initiatiefnemer

Tactisch niveau actor (beslisser/commandant)

Deelnemende actoren

Tactisch niveau actor (in commando-, besturings- en coördinatiecentrum)

Doel

Verkleinen van het aantal slachtoffers onder de ziekenhuispatiënten

Voorwaarden

 • Siedrecht ziekenhuis:
  • 1200 patiënten
  • 200 patiënten op de ICU
 • Merwede rivier: waterpeil stijgt gevaarlijk
 • Evacuatieteam: geactiveerd
 • Evacuatie hulpbronnen: klaar gemaakt
 • Brandstoftankwagen: klaar gemaakt 
 • Merwede rivier: dijken breken

Volgorde van de acties

Seq. nr.

Actor

Systeem

1

Komt erachter dat het Crayestain transformatorstation niet werkt vanwege overstroming

COP

2

Simuleert wat de mogelijke gevolgen zijn van de onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

Geeft aan dat het invloed kan hebben op het ziekenhuis van Sliedrecht.

PROCeedLaboratory

3

Beveel een evacuatie van het ziekenhuis

Applicatie voor het toekennen van taken

4

Geeft aan dat er geen stroomvoorziening is in de woonwijken van Sliedrecht

COP

5

Geeft aan dat het ziekenhuis van Sliedrecht is overgeschakeld op de back-upenergievoorziening

COP of spraakcommunicatiesysteem

6

Ontvangt de melding dat de evacuatie van patiënten is begonnen.

COP, spraakcommunicatiesysteem of rapportagesysteem

7

Ontvangt de informatie dat het herstellen van de stroomvoorziening ten minste 10 uur in beslag zal nemen

COP of spraakcommunicatiesysteem

8

Simuleert hoe de evacuatie zal verlopen en wat het uiteindelijke effect zal zijn.

Ontdekt dat over 6 uur de brandstof voor het noodaggregaat van het ziekenhuis op zal zijn en dat de evacuatie wellicht niet zal slagen met het aantal patiënten van de ICU, waardoor ze kunnen komen te overlijden.

PROCeedLaboratory

9

Stuurt de brandstoftankwagen naar het ziekenhuis

Applicatie voor het toekennen van taken

10

Hij ontvangt de informatie dat de brandstoftankwagen is gearriveerd bij het ziekenhuis en voldoende brandstof heeft geleverd om het noodaggregaat 48 uur te laten draaien

COP of spraakcommunicatiesysteem

11

Ontvangt de informatie dat de evacuatie is afgerond; 1180 patiënten zijn geëvacueerd, toestand van de overige 20 patiënten maakte evacuatie niet mogelijk

COP, spraakcommunicatiesysteem of rapportagesysteem

12

Hoort dat de stroomvoorziening is hersteld

COP

Uitzonderingen

Tactische niveau actor mag geen bevel geven voor een evacuatie

Tactische niveau actor mag geen brandstoftankwagen naar het ziekenhuis sturen

Voorwaarden na afloop

Geen ziekenhuispatiënt overleden.

Regels

De actor neemt beslissingen door het simuleren van mogelijke manieren waarop gebeurtenissen verlopen en de uiteindelijke gevolgen van de beslissingen.

Succescriteria

Het algemene effect van genomen beslissingen is beter dan in testcase 2.

Related CM functions

Intuïtief CM-beslissingen nemen (zonder enige simulator)

Initiatiefnemer

Tactisch niveau actor (beslisser/commandant)

Deelnemende actoren

Tactisch niveau actor (op commando-, besturings- en coördinatiecentrum)

Doel

Minimaliseren van het aantal slachtoffers onder ziekenhuispatiënten

Voorwaarden vooraf

 • Siedrecht ziekenhuis:
  • 1200 patiënten
  • 200 patiënten op de IC
 • Merwede rivier: waterpeil stijgt gevaarlijk
 • Evacuatieteam: geactiveerd
 • Evacuatie hulpbronnen: klaar gemaakt
 • Brandstoftankwagen: klaar gemaakt 
 • Merwede rivier: dijken breken door

Sequentie van acties

Seq. nr.

Actor

Systeem

1

Komt erachter dat het Crayestain transformatorstation niet werkt vanwege overstroming

COP

2

Komt erachter dat er geen stroom is in woonwijken in Sliedrecht

COP

3

Komt erachter dat het ziekenhuis van Sliedrecht is overgeschakeld op noodstroom

COP of spraakcommunicatiesysteem

4

Beveelt een evacuatie van het ziekenhuis

Applicatie voor het toekennen van taken

5

Ontvangt de informatie dat het herstellen van de stroomvoorziening ten minste 10 uur gaat duren

COP of spraakcommunicatiesysteem

6

Ontvangt de melding dat de evacuatie van patiënten is begonnen.

COP, spraakcommunicatiesysteem of rapportagesysteem

7

Hij ontvangt informatie dat de brandstof voor het noodaggregaat voor het ziekenhuis op is; patiënten die levensondersteunende apparatuur nodig hebben dreigen spoedig te overlijden.

COP of spraakcommunicatiesysteem

 

Uitzonderingen

Tactisch niveau actor mag niet eerder het bevel geven voor evacuatie op intuïtie

Tactisch niveau actor mag een brandstoftankwagen sturen naar het ziekenhuis, ook op basis van intuïtie

Voorwaarden na afloop

Circa 150 ziekenhuispatiënten overlijden.

Regels

De actor neemt beslissingen op basis van de informatie van het COP en de intuïtie.

 

Ondersteunde CM-functies

De ondersteunt de volgende CM-functies uit het functionele gebied van de commandovoering, besturing en coördinatie:

 • Bieden van oriëntatie voor de besluitvormers, voorstellen van handelswijzen, prioriteiten, het toekennen van hulpbronnen en andere directe maatregelen

Grondgedachte: simulatie en visualisatie van mogelijke ketens van gebeurtenissen in een specifieke crisissituatie stellen een CM-besluitvormer in staat om de juiste eigenschappen te identificeren, het efficiënt toekennen van hulpbronnen en het voorstellen van de optimale handelswijzen

 • Beheer middelen om om te gaan met taken van de hoogste prioriteit

Grondgedachte: door het simuleren van alternatieve manieren voor het inzetten van middelen kan een CM-besluitvormer de potentiële gevolgen bekijken van deze beslissingen en de middelen beheren overeenkomstig de prioriteiten

Related CM functions

PROCeed Laboratory usecase

PROCeed Laboratory bevat momenteel vier verschillende gebruiksklare modellen, bijv.:

Ontspoorde trein en brand veroorzaakt door gevaarlijke materialen aan de Belgisch/Duitse grens – betrokken zijn de International Union of Railways, DB Security Corporate Unit, Infrabel, brandweer van Aken, federale Duitse politie, Duitse nooddiensten, Duitse burgerbescherming, Belgische burgerbescherming;

Overstroming in Nederland– betrokken zijn de veiligheidsregio Zuid-Holland, Veiligheidsregio, waterschap, landelijke overheid, gemeenten, drinkwater- & energieleveranciers, ICT & Telecom, industrie, transport & logistiek;

Maritiem incident in Finland – betrokken zijn het Finse milieu-instituut, Finse grensbewaking & douane, Fins milieu-instituut, Finse marine, Finse meteorologisch instituut, de haven van Helsinki, de reddingsafdeling van Helsinki, Finse instituut voor transportveiligheid, oliebedrijf, VTT;

Overstroming in Griekenland – Betrokken zijn brandweerkorpsen EMAK 1i en Diikisi Ditikis Attikis, Attica’s regionale autoriteit in het centrum van Athene, algemeen secretariaat van burgerbescherming, Verenigd fonds voor levensonderhoud en uitkeringen, onderminister van financiën, Europese parlement, Nireus Aquaculture, Nationale bank, Griekse toerismeconfederatie, Johnson & Johnson Group van consumentenbedrijven.

Deze modellen werden gebruikt in demonstraties met beoefenaars in de projecten PREDICT en NEPTUNE EU.

GEBRUIKSMODI

De volgende schermafbeeldingen geven de geselecteerde operaties weer die uitgevoerd kunnen worden met dePROCeed Laboratory-applicatie, d.w.z. in de volgende modi: bladeren, objectmanagement en scenariomanagement.

Bladermodus

In deze modus kan de gebruiker de informatie zien over objecten en hun eigenschappen. In bovenstaande figuur is het Crayestein transformatorstation gekozen uit het menu aan de linkerzijde. De eigenschappen van dit object kunnen worden bekeken, bijv. de locatie, algemene toestand, bedrijfstoestand, telecombeschikbaarheid.

Objectmanagementmodus

In de objectmanagementmodus kan een gebruiker de objecteigenschappen wijzigen. In bovenstaande figuur is een elektriciteitscentrale in Sliedrecht geselecteerd uit het menu aan de linkerzijde. De gebruiker kan de eigenschappen van dit object wijzigen, bijv. de naam, beschrijving, bedrijfsstatus, algemene toestand

Scenariomanagementmodus

In deze modus kan een gebruiker de alternatieve handelswijzen analyseren. Een gebruiker kan beginnen met de simulatie door op de START-knop te drukken. Op de tijdlijn zijn er ook gemarkeerde gebeurtenissen en beslissingspunten voor een gebruiker. Na het starten van de simulatie komt de gebruiker bij een beslissingspunt en moet hij beslissen om de alternatieve situatie te analyseren of om verder te gaan. De antwoorden op de vragen bepalen de volgorde van de gebeurtenissen, kettingeffecten die geanalyseerd kunnen worden door een gebruiker. Tijdens de simulatie kan een gebruiker vrij vooruit en achteruit gaan in het scenario. Met de besturingsknop op de tijdlijn kan de gebruiker teruggaan en een ander antwoord op de vraag om een alternatieve situatie te testen. 

Related CM functions

Gebruikerservaring overeenkomstig het scenario van trial “Nederland”

ALS actor op tactisch niveau (beslisser/commandant)
•VAN CM- (in commando-, besturings- en coördinatiecentrum)
•WIL IK efficiënt coördineren voor een grootschalige , gebruikmakend van de beperkte hoeveelheid middelen
•ZODAT het aantal slachtoffers en de hoeveelheid schade wordt geminimaliseerd

Related CM functions

Illustrations
PROCeed Laboratory interface

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.