Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Met XVR Crisis Media kunt u trainen hoe u communicatie van nieuwsmedia, sociale media en interne communicatiebronnen kunt beheren en bewaken tijdens een crisissituatie.

Deelnemers kunnen variëren van incidentcommandanten tot crisisteams en worden geconfronteerd met een stroom van informatie en communicatie door de simulatie van realistische communicatiemedia.

Instructeurs en personeel dat de begeleidt kunnen talloze soorten fictieve, gecontroleerde communicatiekanalen voorbereiden (bijv. een nieuwskanaal of krant, sociale-mediakanalen, e-mail, chatapplicaties en crisismanagementsystemen) en ze eruit laten zien zoals de kanalen in de echte wereld (bijv. CM sociale media zien eruit als de echte sociale media). Deze media kunnen vooral zijn gevuld met berichten, afbeeldingen, video's en bestanden die beschikbaar zijn aan het begin van de oefening en met content die beschikbaar wordt voor de deelnemers tijdens de oefening. Met een eenvoudige actie 'verbergen opheffen' of het starten van geavanceerde verhaallijngebeurtenissen bepalen deze instructeurs tijdens de oefening wanneer deze informatie beschikbaar wordt. Instructeurs een deelnemers aan het rollenspel kunnen natuurlijk ook nieuwe berichten en visuele informatie toevoegen tijdens het uitvoeren van de oefening. Daarnaast heeft het personeel dat de oefening doet volledige controle over het voortschrijden van de tijd tijdens de oefening (bijv. pauze of snel vooruit).

Instructeurs stellen in welke deelnemers toegang hebben tot welke media. Daarbij wordt een verschil in informatiepositie tussen de deelnemers gesimuleerd (de politie bijvoorbeeld beschikt over meer informatie die alleen toegankelijk is voor hen). Met behulp van deze media moeten deelnemers de voor hen beschikbare informatie analyseren en deze kanalen gebruiken om met elkaar en de buitenwereld te communiceren.

Supported Use Cases

Simuleren van nieuws dat zich verspreidt via verschillende kanalen

Instructeurs en personeel van de kunnen talloze soorten fictieve, gecontroleerde communicatiekanalen voorbereiden (bijv. een nieuwskanaal of krant, sociale-media kanalen, e-mail, chatapplicaties en crisismanagementsystemen) en ze er laten uitzien als de kanalen in de echte wereld (bijv. CM sociale media die er uitzien als de echte sociale media). Deze media kunnen vooraf worden gevuld met berichten, video's en bestanden die beschikbaar zijn bij aanvang van de oefening en met content die beschikbaar komt voor de deelnemers in de loop van de oefening.

Met een eenvoudige actie 'verbergen opheffen' of het starten van de geavanceerde verhaallijngebeurtenissen, bepalen deze instructeurs tijdens de oefening wanneer deze informatie beschikbaar wordt. Instructeurs een deelnemers aan het rollenspel kunnen natuurlijk ook nieuwe berichten en visuele informatie toevoegen tijdens het uitvoeren van de oefening. Daarnaast heeft het personeel dat de oefening doet volledige controle over het voortschrijden van de tijd tijdens de oefening (bijv. pauze of snel vooruit).

Related CM functions

Trainen van besluitvorming en communicatie op basis van de beschikbare informatie

XVR crisismedia kunnen de informatiestroom via verschillende kanalen simuleren in een . De deelnemers aan de kunnen worden getraind in het kritisch beoordelen van de informatie die voor hen beschikbaar is, in het communiceren met andere belanghebbenden en het nemen van beslissingen op basis van deze informatie.

De training is realistisch in die zin dat verschillende informatiekanalen beschikbaar gemaakt kunnen worden aan verschillende gebruikersgroepen. De politie bijvoorbeeld kan toegang krijgen tot bepaalde informatie die niet gemakkelijk beschikbaar is voor andere deelnemers. Daarnaast kan een deel van de informatie irrelevant of zelfs misleidend zijn.

Related CM functions

Illustrations
XVR Crisis Media in gebruik tijdens een noodmanagementoefening
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.