Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
De Debris-tool is een oplossing op basis van een softwareprogramma om verschillende gedefinieerde invoer uit het veld, historische onderzoeksdata en andere bronnen samen te voegen voor de voorspelling en modellering van afval- en puinverwijderingsopties in een post-crisisomgeving.

De past zich ook aan aan toepassingen in preventiescenario's door een nauwkeurige, actuele kaart te bieden die kan worden gebruikt als een hoeksteen in de paraatheidsplanning. Door het modelleren van het standaard managementsysteem zijn de marginale voordelen van eventuele verbeteringen cruciaal voor de ondersteuning van de besluitvorming, vooral waar het gaat om de logistiek en de toegankelijkheid. In een live crisiscontext zijn de kaarten van onschatbare waarde voor de planning van de middelen en de analyse van de humanitaire logistieke opties.

Supported Use Cases

Overzicht krijgen op het puin (locatie en hoeveelheid)

Overzicht krijgen op het puin (locatie en hoeveelheid)

 

Overlappen van kritieke routes (voor nooddiensten) met puin om de planning van het opruimen van puin mogelijk te maken in overeenstemming met de toegangsvereisten van de nooddiensten

Related CM functions

Modelscenario's voor logistieke beslissingen omtrent puinbeheer

Modelscenario's voor logistieke beslissingen omtrent:

  • De benodigde tijd voor het verwijderen van puin
  • Aantal vrachtwagens dat nodig is om puin te verwijderen
  • Kosten voor het verwijderen van puin

Voorzien in de capaciteitsvereisten bij puinafvoer of recyclingfaciliteit.

  Voer modellering uit voor paraatheidsplanning.

Related CM functions

Illustrations
overig
overig
  • 0
  • 1

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.