Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Gemakkelijk te gebruiken CM-oplossing voor het delen en visualiseren van crisismanagementinformatie. Faciliteert communicatie, zelfs in meertalige ad-hoc omstandigheden over meerdere organisaties.

EMT faciliteert de naadloze uitwisseling van informatie voor belanghebbenden in het . De informatie wordt op de meest geschikte en comfortabele wijze aan de EMT-gebruikers gepresenteerd, rekening houdend met hun achtergrond en rol in het crisismanagement. Dit wordt gerealiseerd door een berichtweergave die is afgestemd op het gebruikersdomein. Elke gebruikersorganisatie kan dezelfde data zien in haar gebruikelijke werkomgeving, bijv. met behulp van hun specifieke pictogrammen, kleuren en tekstweergaven.

EMT biedt een multi-user web interface die kan worden geconfigureerd voor het presenteren van crisisrelevante informatie aan gebruikers in hun eigen taal en met behulp van de domeinspecifieke tekstweergaven, tekstkleuren, pictogrammen kaartfuncties, etc., terwijl informatie die voor hen niet van belang is er wordt uitgefilterd. Informatie die doorgaans wordt gedeeld via EMT omvat het aantal, het type, de locatie en de status van de beschikbare bronnen, sensorwaarden, gevaarlijke gebieden, alarmen, verzonden en uitgevoerde opdrachten en situatierapporten. Ook verwijzingen naar externe data zoals foto's of kaartlagen zijn mogelijk.

EMT-gebruikers kunnen informatie in het systeem invoeren in hun eigen taal. Deze informatie wordt ruw vertaald en gedeeld met andere gebruikers. De vertaling is gebaseerd op voorgedefinieerde “berichtsjablonen"  die bestaan uit voorgedefinieerde tekst die kan worden vertaald, maar ook uit variabelen die gebruikers direct kunnen invoeren en die worden doorgestuurd “zoals ze zijn”  naar andere gebruikers.

Enkele voordelen vergeleken met geavanceerde COP-systemen:

 • Toegang via een webbrowser en geen lokale installatie nodig.
 • Gebruiker/Taakspecifieke GUI-configuraties vereenvoudigen het gebruik en elimineren de noodzaak van een uitgebreide opleiding.
 • Efficiënt beheer van een crisis, zelfs in ad-hoc situaties met meerdere organisaties en talen.
 • Lokale installaties kunnen worden geleverd en geconfigureerd om informatie uit te wisselen met andere EMT-instanties als dat nodig is voor redundantie en om internetstoringen te verhelpen.

 

Supported Use Cases

Besturen en bewaken van middelen

De EMT heeft de mogelijkheid om de actoren die betrokken zijn in de crisissituatie weer te geven op een kaart. De positie van bepaalde voertuigen of reddingseenheden kan op verschillende lagen worden weergegeven. De EMT kan gebieden specificeren waar een actie nodig is en kan commando’s sturen naar een bepaalde gebruiker of een , de verzamelde informatie wordt dan teruggestuurd naar de waar het kan worden gevisualiseerd.

Het kan bijvoorbeeld het gebied markeren van een incident en een commando sturen naar CrowdTasker, voor het verzamelen van aanvullende informatie zoals de omvang van de schade of foto's van het gebied.

Related CM functions

Geven van waarschuwingen van sensoren en andere bronnen.

Sensordata of data van andere bronnen (bijvoorbeeld seismische gegevens) kunnen in de EMT worden ingevoerd, dit zal worden gevisualiseerd als een Melding en/of als grafieken bijvoorbeeld voor het weergeven van de veranderende waterniveaus in geval van een overstroming. De optionele limietcontrole kan worden gebruikt om waarschuwingen te geven wanneer bepaalde data buiten een opgegeven limiet vallen, bijvoorbeeld als de overstromingsniveaus bij een bepaalde sensor die limiet overschrijden.

Related CM functions

Beheren van situatierapportage

Een voor de EMT werd getest in het QuinJunSAT-project (http://quinjunsat.info/about/), waar de schade van een aardbeving werd onderzocht. Het doel was het combineren van satellietbeelden met hoge resolutie met crowdsourced informatie om een compleet beeld te verkrijgen van het rampgebied. De satellietbeelden vóór en na de werden gebruikt om de getroffen gebieden te markeren in de EMT waar verzoeken naar de CrowdTasker werden verstuurd voor aanvullend onderzoek. De reacties van CrowdTasker (rapporten, foto's) werden vervolgens weergegeven in de EMT.

 • Aardbevingsgegevens (epicentrum, zwaarte) tonen op de kaart
 • Een andere vergelijkt de satellietbeelden met hoge resolutie (vóór en na de ramp) en de resultaten worden naar de EMT verzonden
 • Potentiële rampgebieden weergeven op de kaart (satellietbeelden kunnen ook worden weergegeven voor referentie)
 • Gebieden markeren voor eerste onderzoeken, verzoeken versturen naar een andere oplossing (geoBingAn)
 • Toon reacties (rapporten, foto's) in de EMT
 • Gebieden markeren voor nader onderzoek, verzoeken versturen naar CrowdTasker
 • Resultaten van CrowdTasker (rapport, foto's) tonen in de EMT
 • Gebied markeren op kaart, statistieken ontvangen voor dit gebied

   

Publicaties: http://quinjunsat.info/results/publications/

 

CM-functies: Verzamel informatie van ingezette bronnen

Related CM functions

Semantische ruwe vertaling

De EMT kan worden geconfigureerd om de inhoud op verschillende manieren te visualiseren voor verschillende soorten gebruikers. De informatie kan bijvoorbeeld in het Frans worden weergegeven voor een bepaalde groep gebruikers en in het Duits voor een andere groep, bijv. om de grensoverschrijdende coördinatie van de werkzaamheden te vergemakkelijken.

Tevens kunnen de commandosjablonen worden voorgedefinieerd om een ruwe vertaling van het commando tijdens de mogelijk te maken. Het commando “Evacueer {N} slachtoffers van {plaats 1} naar {plaats 2}.” bijvoorbeeld kan worden voorgedefinieerd en vertaald waarbij {N}, {plaats 1} en {plaats 2} plaatsaanduidingen aangeven die door de gebruikers moeten worden ingevuld.

Daarnaast kan de weergave van de data (bijv. kleuren, symbolen) en zelfs het niveau van de getoonde details worden aangepast aan de behoeften van de doelgebruikers. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende ambulancetypen worden getoond aan de medische eerstehulpverleners, terwijl slechts één ambulance-icoontje aan de brandweerman wordt gepresenteerd.

Related CM functions

Illustrations
Waterniveaus waarbij drempelwaarden worden overschreden
Gesimuleerde probleemgebieden geïdentificeerd in SAT-beelden en geverifieerd door vrijwilligers
 • 0
 • 1
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.