This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
HumLog Suite is een platform voor de beoordeling van prestaties dat logistieke processen ondersteunt in crisismanagement.

Het kan werken voor zowel het huidige operationele logistieke netwerk als fictieve (geplande) netwerkconfiguraties. De functionaliteit bestaat uit ondersteuning bij strategische planning en tactische en operationele ondersteuning bij de besluitvorming door het beoordelen en vergelijken van de netwerkprestaties onder bepaalde omstandigheden en realistische crisismanagementacties. De belangrijkste doelgroepen zijn crisismanagers op hoger niveau, die activiteiten in het veld coördineren, en hulpverlenernetwerken in hun strategische netwerkontwerp en -configuratie. De naam “HumLog” verwijst naar de humanitaire logistieke context en staat voor de planning, uitvoering en controle van een efficiënte en kosteneffectieve flow en opslag van goederen, materialen en uitrusting, alsmede de bijbehorende informatie, van het punt van oorsprong tot het punt van verbruik, met als doel te voldoen aan de behoeften van de begunstigden in het kader van de gegeven van de middelen.

De geeft uitvoering aan haar hoofddoel vanuit drie afzonderlijke, maar onderling verbonden gezichtspunten:

  • HumLog[em] is een modelleertool die verschillende modelleertalen kan ondersteunen. Actuele of geplande operationele processen worden hierin vastgelegd en ontworpen. Het is geschikt voor de toepassing van referentiemodellen en voor de modelrapportage en het zoeken naar patronen.
  • HumLogBSC is een IT-ondersteund systeem voor het meten van de prestaties van humanitaire logistiek. Het is een procesgestuurde en modulaire Balanced Scorecard, die is gebaseerd op het referentiemodel voor humanitaire logistiek. Het maakt gebruik van de gemodelleerde processen om een set van prestatiewaarden af te leiden.
  • HumLogSim is een simulatieomgeving die kan worden aangepast voor discrete gebeurtenis- en agent-gebaseerde simulaties. Het vertegenwoordigt crisismanagementactiviteiten binnen en tussen humanitaire organisaties op weg naar een bepaald doel, terwijl de algemene prestaties worden beoordeeld.

HumLog Suite is toepasbaar op verschillende omgevingen en operationele niveaus van crisismanagement. Op een strategisch niveau ondersteunt het het aanmaken of bijwerken van een hulpnetwerk van één of meer hulpverleningsorganisaties. Door de procesmodelleringsfuncties te gebruiken kan men crisismanagementoperaties ontwerpen en evalueren voor het plannen van dagelijkse operaties of het voorbereiden van noodacties in geval van een crisis. Tevens kan de simulatieomgeving de verschillende mogelijke netwerkconfiguraties analyseren in termen van faciliteitlocaties, voorraden van hulpgoederen, magazijncapaciteiten, personeel e.a. Door het uitvoeren van zogenaamde “wat als”- 's kan de prestatie van een gepland netwerk worden gesimuleerd onder een fictieve crisisgebeurtenis, die gebruik kan maken van gegevens van een historische crisisgebeurtenis om een realistisch scenario weer te geven.

Op een tactisch niveau kunnen deze mogelijkheden ook worden gebruikt om mogelijke uitvoeringsplannen te vergelijken en de verwachte uitkomsten in te schatten. Met behulp van een hulpverleningsnetwerk van één of meerdere hulpverleningsorganisaties in een daadwerkelijke crisissituatie, kunnen commandanten de verschillende strategieën testen voor de aanpak van de crisis zonder enige invloed op de middelen in de echte wereld. De simulatiemogelijkheden kunnen daardoor vrij worden aangepast aan de behoeften van een individuele organisatie, zoals het bouwen van barrières van zandzakken, de evacuatie van de bevolking of de toewijzing en het vervoer van personeel. De simulatie houdt rekening met alle beschikbare middelen en capaciteitsbeperkingen om een compleet en geavanceerd uitvoeringsprotocol te bieden, dat vervolgens door het bevelvoerende personeel kan worden gebruikt om uitvoeringsstrategieën te vergelijken.

HL-01 Definiëren van de configuratie van het hulpnetwerk en de doelstelling

De eerste stap bij het instellen van de HumLogSuite is het definiëren van de structuur van het hulpverleningsnetwerk, de configuratie en de doelstelling die moet worden beoordeeld. Dit bestaat uit het vastleggen en documenteren van alle betrokken actoren, bijv. hulpverleningsorganisaties, begunstigden, aanbieders van infrastructuur en operaties. Op basis van deze data wordt de simulatieomgeving ontwikkeld en aangepast aan het hulpverleningsnetwerk. Dit proces is een langetermijnconfiguratie die wordt uitgevoerd tijdens de installatie van de .

Related CM functions

HL-02 Beoordelen en vergelijken van de verschillende hulpverleningsstrategieën

Op basis van het geconfigureerde hulpverleningsnetwerk en het doel kunnen verschillende strategieën om het doel te bereiken worden beoordeeld en vergeleken. Deze strategieën kunnen bijvoorbeeld verschillen in hun beschikbaarheid van de hulpbronnen, de vraag naar hulpbronnen of beperkingen zoals kosten of tijd. Dit maakt zogenaamde "wat als"-analyses mogelijk waardoor de van het hulpverleningsnetwerk fictieve 's kan onderzoeken en verschillende scenario's kan inschatten 

Related CM functions

Illustrations
Toeleveringsketenweergave
Procesweergave
Analyseweergave
  • 0
  • 1
  • 2