This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
De software om iedereen in een coördinerende of leidinggevende rol te ondersteunen tijdens een gebeurtenis, incident, noodsituatie, crisis of ramp.

Dit platform - EMApp - (een app & Command Centre Module) is bedoeld om eerstehulpverleners, incidentcommandanten, crisismanagers en & organisatoren van evenementen te ondersteunen bij het beter coördineren  van incidenten/gebeurtenissen, het efficiënter communiceren met collega’s, leidinggevenden en multiservices en het sneller en nauwkeuriger produceren van rapporten.

Supported Use Cases

Noodmanagement App & Platform - Versterking van de noodhulpverlener/manager!

De reden voor de app was het terugbrengen van de focus van incidentmanagement naar de vrouwen en mannen die “daadwerkelijk” reageren op gebeurtenissen en incidenten.

De filosofie die de EMApp drijft is:

  • train terwijl je vecht, vecht terwijl je traint;

  • houd je aan K.I.S.S.;

  • doe wat je weet en doe je best;

  • probeer zoveel mogelijke “nieuwe” procedures, plannen en activiteiten te vermijden;

En door bovenstaande te doen, geven we onze incidentcommandanten, crisismanagers etc. weer het heft in handen tot het punt waarop ze weer kunnen focussen op hun - en coördinatietaak in het veld, op basis van hun opleiding, en ervaring, in plaats van een checklist, sjabloon of de pure druk om te moeten communiceren en rapporten in te dienen.

Related CM functions

Illustrations
Emergency Management App & Platform
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.