Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
GDACSmobile is een ondersteunend platform voor het verzamelen en delen van informatie omtrent het situationele bewustzijn. Het is bedoeld om twee belangrijke doelgroepen te bedienen met verschillende rechten en rollen: mensen die zich bezighouden met hulpverlening bij rampen en de (getroffen) bevolking zelf.

In geval van een grote plotseling optredende , stelt de applicatie vrijwilligers en crisiscommandanten in staat relevante informatie te delen en daarmee een beter bewustzijn van de situatie te scheppen, wat cruciaal is voor de van de situatie en een effectieve op de ramp.

Het belangrijkste doel van de wordt ondersteund door het opzetten van een open communicatiekanaal tussen de getroffen bevolking en hulpverlenende organisaties. Openbare gebruikers, die zich niet hoeven te registreren en anoniem blijven, kunnen korte observatierapporten indienen omtrent schade, aan voorzieningen of beschikbare hulpbronnen, die vervolgens worden verzameld en beoordeeld door een besturingsteam. Speciale rapportsjablonen kunnen worden voorgedefinieerd en aangepast aan de informatiebehoeften van elke categorie. De auteur kan het rapport categoriseren aan de hand van het onderwerp en aanvullende informatie verstrekken zoals geografische locatie, afbeeldingen, etc.

Geregistreerde hulpverleners kunnen deze rapporten valideren en publiceren of ondersteunende informatie toevoegen (evacuatiepunten, onderdaklocaties en andere). Om de informatiestroom te beheersen en het kwaliteitsmanagement van de verzamelde data te waarborgen, beheert een centrale server een beoordelingsproces voor elke observatie. Zo kunnen professionals en vertrouwde geïnformeerde beoordelaars beslissen over de validiteit van de informatie en de zichtbaarheid voor elke doelgroep instellen.

GDACSmobile is gekoppeld aan het Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS). De ontwikkeling werd gemotiveerd samen met het Joint Research Centre (JRC) van de EU-commissie.

Supported Use Cases

GM-01 Observaties rapporteren omtrent infrastructuur en behoeften in het getroffen gebied

Gebruikers van het algemene publiek kunnen bijdragen aan de crowdsourcing van informatie via de mobiele applicatie. Elke gebruiker kan rapporten indienen omtrent observaties binnen het door de getroffen gebied. Deze rapporten zijn gecategoriseerd op basis van object of onderwerp, bijv. geblokkeerde wegen, evacuatiebehoeften of waargenomen schades. De applicatie is niet bedoeld om noodoproepen te vervangen, maar om gebruikers in staat te stellen relevante informatie te delen via een aanvullend nieuw communicatiekanaal. Rapporten kunnen afbeeldingen, tekstuele omschrijvingen en andere informatie bevatten, afhankelijk van de geselecteerde categorie, bijv. waterhoogtes. Gebruikers hoeven zich niet te registreren en blijven volledig anoniem.

Related CM functions

GM-02 Beheren en delen van crowdsourced observaties van vrijwilligers

De informatiemanager die verantwoordelijk is voor de waarnemingen die de vrijwilligers met de mobiele app doen, kan de rapporten beoordelen. Om de gedeelde informatie te beheren en de kwaliteit te bewaken kan elk rapport worden ingesteld als zijnde afgewezen, geaccepteerd of geaccepteerd en gedeeld met het publiek. Een rapport kan worden afgewezen in geval van verouderde informatie, verkeerd geïnterpreteerde situaties of eenvoudigweg verkeerde informatie. Geaccepteerde rapporten zijn uitsluitend zichtbaar voor geregistreerde gebruikers en worden niet zichtbaar gemaakt voor het publiek. Uitsluitend gedeelde rapporten kunnen ook door de gebruikers in de mobiele app worden gezien om hun situationeel bewustzijn te bevorderen.

Related CM functions

GM-03 Publiceren van crisisgerelateerde informatie aan het publiek

Geregistreerde professionals en de informatiemanager kunnen rapporten en informatie met geografische referentie naar de mobiele app versturen. Voor deze rapporten is geen kwaliteitsmanagement nodig en ze kunnen worden gebruikt om de gebruikers te informeren, bijvoorbeeld over evacuatielocaties, onderdak of wegversperringen. Ze zijn vergelijkbaar met de rapporten van de vrijwilligers en eveneens gecategoriseerd op basis van object en onderwerp van de informatie. Samen met de geaccepteerde en gedeelde informatie die door middel van crowdsourcing is verkregen, vormen ze het operationeel beeld dat zichtbaar is voor alle gebruikers.

Related CM functions

Illustrations
GDACSmobile apparaatweergave
GDACSmobile kaartweergave
GDACSmobile rapportageweergave
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.