This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Deze humanitaire ICT-oplossing, geoBingAn, biedt het SaaS-platform voor een emergency operation center (EOC) voor een ontwikkelingsgebied

geoBingAn (spreek uit als  Geo-Bing-An) is Taiwanees voor “wens u al het beste, veilig en gezond”. Dit innovatieve ICT-hulpmiddel is ontwikkeld door GeoThings, en stelt gebruikers in staat diverse soorten data te verzamelen voor onderzoek voorafgaande aan een , tijdens een ramp en na een ramp. Deze geoBingAn werkt voor de veldonderzoekers net zo gemakkelijk als ze Google Forms zouden gebruiken met OpenStreetMap-functies op mobiel, die de onderzoeksactiviteit in staat stellen om rechtstreeks te interageren met de basiskaart en onmiddellijk te worden weergegeven op GIS (Geospatial Information System) voor latere statistieken. De SituationDesk van geoBingAn biedt filtering op kolombasis als reactieop de overweldigende hoeveelheid binnenkomende informatie tijdens speciale gebeurtenissen of noodsituaties.

Dit hulpmiddel maakt gebruik van internationale open standaarden voor de integratie van crowdsourcing en IoT-sensordata. Met OpenStreetMap als basiskaart zijn alle visualisaties en statistieken veel duidelijker en gemakkelijker te presenteren op het geoBingAn 3D gis-gebaseerd platform.

De geoBingAn-service is overgenomen in de technische ondersteuning voor het opbouwen van voor rampbestendigheid door de Asian Development Bank, ook geselecteerd door het Beyond Europe project, QuinJunSAT, door het Oostenrijkse bureau voor de bevordering van onderzoek (FFG). Deze service is beschikbaar voor de gemeenschappen, NGO's, NPO's, private sectoren en overheidsinstanties. Nu zelfs uitgebreid voor stadsplanning en slimme stadsscenario's voor een betere en duurzamere toekomst.

Supported Use Cases

geoBingAn voor Asian Development Bank Technical Assistant No.8884

Het ADB TA8884 project heeft tot doel de pilootlanden te helpen bij het verbeteren van de lokale om betrouwbare en tijdige gegevens over rampen te verzamelen en te delen met behulp van geoBingA als ICT-hulpmiddel op lokaal overheids- en samenlevingsniveau op een meer kostenefficiënte manier om hun bij rampen te versterken en de tijdige , het en de wederopbouwinspanningen na de te ondersteunen. Met de steun van humanitaire ICT, geoBingAn, worden de volgende activiteiten uitgevoerd: i) Ontwikkeling van een mobiele applicatie voor het opstellen van een community-based basiskaart voor het OSM; ii) Ontwikkeling van een mobiele applicatie voor het verzamelen van attribuutdata voor gebouwen en kriteke infrastructuren; iii) Uitvoeren van crisiskartering; iv) Gebruik van satellietdata voor schadebeoordeling, v) Ontwikkeling van een dataserver en datamanagementsysteem bij lokale overheden.

Related CM functions

Hoe ICT kan ondersteunen bij de paraatheid en respons op rampen
geoBingAn als de humanitaire ICT voor het Asian Development Bank TA8884 project

QuinJunSAT, een project van Beyond Europe

QuinJunSAT, “Improved Situational Awareness during Events through Integration of Crowdsourced Data with EO Derived Information”, is een internationaal project dat diensten aanbiedt op het gebied van crisis- en rampenmanagement, waarbij aardobservatie- en crowdsourcingtechnologieën worden gecombineerd. Het project wordt gefinancierd door de Oostenrijkse instantie voor de bevordering van onderzoek (FFG), het nationale financieringsbureau voor industrieel onderzoek en ontwikkeling in Oostenrijk.

Het doel van het experimentele ontwikkelingsproject is om de belangrijkste technologische expertise van de betrokken Oostenrijkse (aardobservatie, informatiesysteem- en crowdtaskingtechnologieën), en Taiwanese (sociale media  en crowdsourcingtechnologieën) consortiumpartners te integreren door middel van speciale wederzijdse ontwikkelings- [en demonstratie]activiteiten, waardoor de Oostenrijkse partners een technologische sprong kunnen maken en hun concurrentievermogen kunnen vergroten ten dienste van de Europese en internationale ontwikkeling, alsmede de risicomanagementsector.

Concreet zal QuinJunSAT (QuinJun, 群眾, is de uitspraak van het woord “kroon” in het traditionelel Chinees) de van crisismanagers voor, tijdens en na rampen verbeteren door middel van een innovatieve aanpak, waarin satelliet- en crowdsourced informatie van vrijwilligers automatisch worden geïntegreerd om een snelle en nauwkeurige beoordelingsinformatie van schade te verkrijgen.

Belangrijke informatie omtrent beschadigde infrastructuur wordt automatisch geëxtraheerd uit satellietbeelden met zeer hoge resolutie, terwijl de gegevens die door vrijwilligers via een smartphone-app wordt verstrekt, de gedetecteerde schade zullenl  bevestigen of verwerpen, en aanvullende gegevens zullen opleveren die mogelijk relevant zijn voor crisismanagers. Door de gegevens van aardobservatie (EO) te combineren met informatie afkomstig van crowdsourcing, willen we het bestaande situatiebeeld verbeteren door de detectie- en identificatienauwkeurigheid van beschadigde infrastructuur drastisch te verhogen, wat zal leiden tot:

  • slimmere hulpbronnentoekenning en responsacties
  • kortere reactietijden en
  • lager kosten voor hulpverleningsacties.

De integratieve technologische componenten om de bovengenoemde doelen te bereiken zullen worden gevalideerd en getest met vrijwilligers in Taiwan tijdens de nationale rampenpreventiedag en zullen als basis worden gebruikt voor de marketing in Azië, Europa en wereldwijd.

 

Related CM functions

QuinJunSAT inzet voor de nationale rampenpreventiedag in Taiwan, 21 september 2018
Informatiestroom en architectuur van QuinJunSAT
Schadebeoordeling door vrijwilligers aan wie taken zijn toegekend, met behulp van geoBingAn

Versterken van de veerkracht bij rampen met ICT-gebaseerde EOC, geoBingAn PacWave2018 en World Tsunami Awareness Day 2019 als oefening

De geoBingAn app werd voor het eerst geïntroduceerd in een noodresponsoefening in Fiji op 1 maart 2018 door het National Disaster Management Office (NDMO) van het land tijdens een tsunami- . Circa 730 evacués in PacWave2018 en meer dan 1700 studenten, inclusief die van de Fiji School for Blind, op World Tsunami Awareness Day 2019, werden veilig begeleid en efficiënt geëvacueerd dankzij de goede situatiecoördinatie in geoBingAn.

De oefening bood rampenmanagementfunctionarissen realtime informatie van een gesimuleerde - van de uitgifte van advies aan het publiek tot de veilige aankomst van mensen op de evacuatielocaties. Het NDMO zei dat de oefening een indicatie was van Fiji’s plannen om over te gaan op ruimtetechnologie en informatie- en communicatietechnologie (ICT) om in noodsituaties te helpen.

Voor het opbouwen van voor rampbestendigheid in reactie op een tsunami, werkt geoBingAn geweldig en laat het zien hoe ICT kan werken voor de mensheid. Met deze ICT-gebaseerde EOC, geoBingAn, voor Fiji NDMO, nu:

–verbeteren van het evacuatieplan om de Suva Grammar School te verlaten van 7 min naar 5 min en 34 sec

–is gemachtigd om de situatie te kennen met zijn locatie en status

–kan betere communicatie en coördinatie bieden aan de hulpverleners van NEOC

–kan de evacuatiekaart plannen en publiceren voor toegang tot zowel het internet als de mobiele app

–kan de voortgang van de oefening van begin tot eind administreren, timen en evalueren.

Related CM functions

Gebouwenbeoordeling voor afgelegen eiland / gebied met geoBingAn app
Gedigitaliseerde evacuatiekaarten op geoBingAn voor Fiji door NDMO
Over PacWave2018 en haar resultaten met geoBingAn voor evacuatieroute
Over PacWave2018 en haar resultaten met geoBingAn voor de status van het onderdakbeheer
Illustrations
De humanitaire ICT, geoBingAn, is een geïntegreerde service die werkt voor respons voor, tijdens en na de ramp
Getuigenis van NDMO en het hoofd van de Suva Grammar School dat geoBingAn gebruikt
geoBingAn kan niet slechts de EOC zijn, maar ook het Smart City Service Development Kit  platform voor stadsplanning!
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.