This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
De oplossing “Situationeel bewustzijn in de lucht en op de grond” bestaat uit verschillende individuele componenten en hulpmiddelen, die zijn geïntegreerd in een compleet systeem, klaar om ingezet te worden in verschillende scenario's. De systemen kunnen worden gebruikt in combinatie met elkaar.

3K camerasysteem

Het optische 3K-camerasysteem van DLR maakt de verwerving en de onmiddellijke verwerking van luchtfoto's met hoge resolutie mogelijk. Het is geïntegreerd in het onderzoeksvliegtuig D-CODE, een gemodificeerde Dornier Do 228 met een digitale autopilot, die wordt bestuurd als een Remotely Piloted Vehicle (RPV). Het camerasysteem legt - afhankelijk van de vlieghoogte - een gebied van 80 vierkante kilometer vast in circa twee minuten, genereert geogereferentieerde beelden en verstuurt de resultaten naar het basisstation via de datalink.

Remotely Piloted Vehicle en U-Fly

De planning van de vliegroute en de besturing op afstand wordt uitgevoerd door het grondcontrolestation U-Fly, dat is verbonden met het Remotely Piloted Vehicle (RPV) door middel van een datalink voor commando, besturing en communicatie (C3). Het RPV levert luchtfoto's en stuurt de data via een afzonderlijke payload datalink naar het grondstation.

Centrum voor crisisinformatie op satellietbasis (ZKI)

Het centrum voor crisisinformatie op basis van satellietinformatie (ZKI) is een 24/7-service en werkt op nationaal en internationaal niveau. ZKI streeft naar een snelle verwerving, verwerking en analyse van aardobservatie en aanvullende data om actuele informatie over het situationeel bewustzijn te genereren vóór, tijdens of na een rampsituatie, een humanitaire of in het geval van grote gebeurtenissen. De belangrijkste gebruikersgroepen zijn politieke besluitvormers, situatiecentra en hulporganisaties.

Op basis van de verkregen satelliet- of luchtbeelden en aanvullende data worden informatielagen die relevant zijn voor het afgeleid en bijvoorbeeld aangeboden als geo-webdiensten en kaartproducten volgens de vereisten van de gebruikers, met behulp van de middelen van de ZKI- .

KeepOperational

KeepOperational combineert de afgeleide informatielagen samen met data van verkeerssensoren op de grond. KeepOperational is een uitbreiding van het DLR-platform voor verkeersgegevens. Het platform voor verkeersgegevens bestaat uit een reeks diensten voor het verwerken en analyseren van verkeersgegevens. In combinatie met de informatielagen die zijn verkregen uit luchtfoto’s biedt KeepOperational mogelijkheden voor verkeersanalyse en routeplanning voor infrastructuur die is aangetast door de crisis.

Supported Use Cases

Beoordelen van situatie-analyseproducten op basis van sensoren op afstand

Om een overzicht te krijgen van een gebied dat is getroffen door een en om situationeel bewustzijn op te bouwen, heeft een toegang tot informatieproducten over de omvang van een en de mogelijk getroffen gebieden, mensen, gebouwen en infrastructuur, afgeleid van de sensordata op afstand (bijv. flood mask, digitale 2D/3D-kaart).

Related CM functions

Plannen van de crisisresponsacties

Voor het plannen van de inrichting van mijn werkgebied is het handig om een overzicht te hebben van het werkgebied dat wordt bediend en de mogelijke responstijden in dit gebied. Daarnaast is voor de planning van het uitsturen van reddingsvoertuigen een routeringshulpmiddel nodig dat de huidige toestand van de infrastructuur omvat (op basis van de beschikbare informatie). Blokkades kunnen worden ingevoerd om de onbruikbare delen van de infrastructuur te specificeren.

Related CM functions

Sensoren op afstand voor het overzicht van de ramp

Om snel een overzicht te krijgen van een gebied dat wordt getroffen door een en om situationeel bewustzijn op te bouwen, kan een gebruikmaken van teledetectiegegevens. Luchtfoto's worden bijna in realtime op een kaart weergegeven en stellen de in staat om een snel overzicht te krijgen, doelgericht te reageren en ervoor te zorgen dat beelden van het hele crisisgebied worden verzameld. Dit kan worden bereikt door aanpassing van de vliegroute tijdens de vlucht.

Related CM functions

Illustrations
Overzicht van de oplossing
Grondcontrolestation
Drone Demonstrator Dornier Do 228
Kaartproducten die zijn afgestemd op de behoeften van de crisismanagers
Wegafsluitingen of blokkades kunnen handmatig worden toegevoegd
Bepaal de gevolgen van de crisis op de bereikbaarheid
Visualisatie van het digitale oppervlaktemodel en verkregen luchtfoto's tijdens DRIVER+ Trial 'Oostenrijk'
3D-kaartproduct getest in DRIVER+ Trial 'Nederland'
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Video illustrations

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.